Конспект по Икономика (ПУ)

Основи на икономическата теория, макроикономика и микроикономика.

Конспект по Икономика (ПУ)

от Nelly » Пет Сеп 21, 2007 4:20 pm

Пловдивски университет "Паисий Хиленарски"
Юридически факултет


Въпросник по “ИКОНОМИКА”

1. Еволюция на възгледите за предмета на икономикса. Основни икономически школи. Предмет, структура и функции на икономикса.
2. Метод и методология на икономикса. Принципи на икономическото мислене.
3. Производството – сърцевина на икономиката.
4. Крива на производствените възможности. Релативна цена. Закон за нарастващата релативна цена.
5. Разделение на труда и размяна. Стоката.
6. Пари и техните функции. Монетарна система.
7. Теория за пазара. Конкуренция.
8. Организационни форми на бизнеса.
9. Търсене и предлагане. Еластичност.
10. Производство във фирмата.
11. Издръжки, приходи и доходи на фирмата при съвършена и несъвършена конкуренция. 12. Полезност на благата и поведение на потребителя.
13. Основни макроикономически проблеми и цели. Типове икономически системи.
14. Смесена икономическа система. Икономически субекти и взаимодействие.
15. Измерване на макроикономическата активност. Национално богатство. Брутен национален продукт. Национален доход. Нетно икономическо благосъстояние.
16. Съвкупно търсене, съвкупно предлагане, макроикономическо равновесие.
17. Съвкупни разходи. Разходно равновесие. Мултипликатори.
18. Макроикономическа нестабилност. Икономически цикъл.
19. Заетост и безработица.
20. Инфлация.
21. Икономически растеж.
22. БНБ и финансовите посредници. Монетарни агрегати.Монетарна политика.
23. Фискална политика. Данъци.
24. Бюджет и бюджетна политика.
25. Международна търговия и външнотърговска политика. Платежен баланс.
26. Международен валутен пазар. Валутни курсове и международни финанси.
27. Икономическа интеграция и интеграционни общности. Процеси на глобализация. България в Европейския съюз.

ИЗГОТВИЛ: Гл. ас. Даниела Стамболиева
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта