Конспект по Обща теория на пазарното стопанство (ЮЗУ)

Основи на икономическата теория, макроикономика и микроикономика.

Конспект по Обща теория на пазарното стопанство (ЮЗУ)

от Росен » Чет Сеп 27, 2007 7:26 pm

ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО

1. Предмет на икономиката.
2. Икономическа теория и приложна икономика.
3. Икономически ресурси и фактори.
4. Закон за дефицита.
5. Закон за намаляващата рентабилност.
6. Закон за намаляващата пределна полезност.
7. Закон за търсенето и предлагането.
8. Основни икономически категории.
9. Труд и трудови отношения.
10. Производство и потребление.
11. Икономическите показатели.
12. Търговия и маркетинг.
13. Същност и източници на инвестициите. Инвестиции и икономически ръст.
14. Конкуренция – същност и видове.
15. Пазар и пазарни отношения. Видове пазари.
16. Същност на парите.
17. Парична система.
18. Същност и форми на кредитните отношения.
19. Банки и банкови операции.
20. Видове цени и ценообразуване.
21. Борси и борсови операции.
22. Ценни книжа.
23. Същност и функции на финансите.
24. Бюджет и бюджетни отношения.
25. Същност на данъците и данъчната система.
26. Видове данъци и данъчно облагане.
27. Същност на фирмата.
28. Същност и видове стопански риск.
29. Държавно регулиране на икономиката.
30. Фискална и монетарна икономическа политика.
31. Социална политика.
32. Същност на световното стопанство.
33. Международна търговия.
34. Международни валутни отношения.
35. Платежен баланс.
36. Икономическа безопасност.

ИЗГОТВИЛ: проф. д-р Нансен Бехар

ЛИТЕРАТУРА
1. Великов, Н., Обща теория на пазарното стопанство, 1998.
2. Георгиев, К., Микроикономикс, 1995.
3. Гечев, Р., Икономикс, 1996.
4. Гъргаров, З., Икономика и пазар, 2005.
5. Гъргаров, З., Близнаков, А., Пазар и пазарни отношения, 2002.
6. Илиев, И., Лалева, Б., Борси и борсови операции, 1999.
7. Каракашева, Л., и колектив, Международен бизнес, 1999.
8. Миркович, К., Пазарна икономика, 2001.
9. Младенов, П., Пари, банки, кредит, 1997.
10. Савов, Ст., и колектив, Икономикс, 2002.
11. Самуелсон, П., Икономика, 1993.
12. Сенчагов, В. К., Экономическая безопасность, 1998.
 
Мнения: 41

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron