Конспект по Мениджмънт и управленски технологии (ЮЗУ)

Основи на икономическата теория, макроикономика и микроикономика.

Конспект по Мениджмънт и управленски технологии (ЮЗУ)

от Росен » Нед Сеп 30, 2007 7:14 pm

МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНСКИ ТЕХНОЛОГИИ

1. Формиране и развитие на науката за мениджмънт; основни школи и подходи.
2. Организация, формални и неформални организации; хоризонтално и вертикално разделение на труда. Вътрешна и външна среда на организацията.
3. Мениджмънтът като процес. Основни функции: планиране, организиране, мотивиране и контрол.
4. Процесът на вземане на управленско решение; видове управленски решения; методи и модели за вземане на решения.
5. Комуникациите в мениджмънта; комуникационен процес; междуличностни и организационни комуникации.
6. Групите в организацията и тяхната ефективност.
7. Ръководство и лидерство; основни теории и подходи.
8. Управление на конфликтите и стресовете в организацията.
9. Социални и етични отговорности на мениджмънта. Измерения на социалната отговорност; етични стандарти.
10. Межиджмънт на промените; същност.
11. Видове промени, основни модели и подходи към промените.
12. Съпротива към промените и стратегии за преодоляването им.
13. Белезите на XXI век в мениджмънта.
14. Мениджмънта в глобална среда.
15. Мениджмънт на проекти.
16. Мениджмънт между реда и хаоса.
17. Мениджмънт на кризисни ситуации.
18. Бенчмаркингът като управленски инструмент.
19. Мениджмънт на бюджета на времето.
20. Мениджмънта като кариера и кариерите в мениджмънта.
21. Мениджмънт и предприемачество.
22. Мениджмънт в процеса на преход към информационното общество.

ИЗГОТВИЛ: доц. д-р Емилия Рибарска

ЛИТЕРАТУРА
1. Алвин и Хайди Тофлер, Новата цивилизация, С., 1995
2. Дамянов, Ат., Аспекти на международния мениджмънт. В.Т. 1996
3. Донъли, Дж., Гибсън, Дж., Иванчевич, Дж., Основи на мениджмънта, С. 1997
4. Армстронг, М., Основни техники на управление, Б., 1994
5. Бъртън, С., Н. Майкъл, Управление на проекти, С., 1992
6. Дракър, П., Новаторство и предприемачество, С., 1992
7. Дракър, П., Новите реалности, С., 1992
8. Дракър, П., Мениджмънт предизвикателствата през 21 век, С., 2000
9. Дракър, П., Пост-капиталистическото общество, С., 2000
10. Паркинсън, С., Растомджи, М., Сейпър, С., Ефективен мениджмънт в работата С., 1999
11. Форсайт, П., Започнете с най-важното /организиране на времето/, С., 2000
12. Станчева, А., Основи на управлението, С., 2000
13. Хаджиев, Кр., Проектиране на високо-съвремени организации. С., 2000
14. Преосмисляне на бъдещето. Сборник, С., Екслибрис, 2003
15. Рибарска, Е., Управление на промените в публичния сектор, Юриспрес, 2004
16. Василев, В., Теория на управлението, Учебно пособие, Благоевград, 2003
 
Мнения: 41

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта