Косвен представител (скрит пълномощник) и подставено лице

Разработки по гражданско право - обща част, съобразени с актуалното учебно съдържание.

Косвен представител (скрит пълномощник) и подставено лице

от northern-star » Чет Юни 19, 2008 5:38 pm

Скрит пълномощник (косвен представител) – това е лице, което извършва правни действия, възложени му с договор за поръчка за сметка и в интерес на другата страна по договора. Скритото пълномощно понякога е свързано с прикрито придобиване на вещни права – чрез него може да се скрие за чия сметка се сключва сделката и кой ще придобие правото. Това обаче не е същественото за скритото пълномощно (косвено представителство). Скрито пълномощно е налице и когато това обстоятелство е съобщено на третото лице – важното е, че договорът се сключва от името на довереника, а не на доверителя. Интересното е, че тук липсва и упълномощаване (тъй като има договор за поръчка), въпреки че наименованието е „скрит пълномощник”. Сделките, сключени от името на скрития пълномощник не са симулативни, не са привидни и за косвения представител възникват правата и задълженията по тези сделки. Именно понеже са валидни, косвеният представител има правото да ги прехвърли на този, когото „представлява”. След като довереникът е станал собственик, едва тогава той има задължението да прехвърли резултатите от изпълнителната сделка, а не при сключването на договора за поръчка. За договорите за придобиване на вещни права върху недвижими имоти от името на довереника се изисква форма на договора да е писмена с нотариална заверка на подписите.

Подставено лице (сламен човек) – при фигурата „подставено лице” винаги има симулация в лицата и затова винаги е налице поне една привидна сделка. Подставено е лицето, което фигурира в договора за придобиване на вещни права сякаш самото то сключва сделката, а всъщност той просто ползва своето име без намерение да придобива за себе си. При подставеното лице има привидно упълномощаване на титуляра по сделката от подставеното лице, поради което се ползва името на подставеното лице. Сделката винаги следва да се извърши в изискуемата от закона форма.
Така в краен резултат се получават две привидни и една прикрита сделка - привидно е упълномощаването на титуляра по сделката и основаната на него сделка между третото лице и подставеното лице. Прикрита е сделката между третото лице и титуляра по сделката, който е действителният приобретател на правата по нея.

Доказването на симулацията става чрез обратно писмо (contre-lettre).


Из статията на доц. д-р Иван Русчев "Скрит пълномощник и подставено лице при придобиване на вещни права върху недвижими имоти"
Аватар
 
Мнения: 307

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта