05. Източници на наказателното право

Разработки по Наказателно право - обща част и изборните наказателно правни дисциплини

05. Източници на наказателното право

от Assasiyah » Съб Окт 20, 2007 11:21 am

5. Източници на наказателното право1. Законът като единствен източник на българското наказателно право


1.1. Конституцията като източник на наказателното право
1.2. Международните договори и наказателното право
1.3. Законът – основен източник на наказателното право2. Понятие за наказателен закон и видове наказателни закони

1.1. Понятие за наказателен закон
1.2. Видове наказателни закони
Аватар
 
Мнения: 531

Re: 05. Източници на наказателното право

от atanassoff » Чет Юни 26, 2008 12:58 pm

5. Източници на НП

1. Действащата Конституция.

Съществено за НП е, че някои принципи имат конституционен ранг - напр. законоустановеност на престъпленията чл. 5/3 КРБ: Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което не е било обявено от закона за престъпление към момента на извършването му.

2. Международните договори.

Според чл. 5/4 КРБ: Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат. Международните договори в НП от гледна точка на тяхното действие имат една специфика, която обективно се поражда от факта че няма международен договор в наказателноправната област, който да регламентира конкретни състави на престъпления и да предвижда конкретни наказания за тях.

Поради това непосредственото действие на Международните договори може да се изрази в наказателноправната област по смисъла РКС №7 от 1992г., което определя конкретните насоки на международните договори като елемент от пр.система на страната:
1) С оглед възможността дадените определения в международните договори на НП явления да се ползват при тълкуване на НПН-ми на вътрешното законодателство (напр. Европейската конвенция против изпиране на пари в чл. 6 дава определение за това посегателство).
2) Те дефинират задълженията на нашата държава да съобрази вътрешното са наказателно законодателство с предписанията на посочените международни договори.

Чрез чл. 5/4 с оглед на този аспект дефиниран в РКС не само т. нар. международен правопорядък в лицето на такива международни договори, но и правото на европейските общности (европейския правопорядък) се привързва към нашата правна система и се превръща в част от нея. Това става заради възможността като част от вътрешното ни законодателство да се третира Европейско споразумение за асоцииране – има специфика от гледна точка на НП и тук по чл. 70 от това споразумение РБ е поела изричен ангажимент за сближение с правото на европейските общности. Органите на европейските общности, респективно ЕС нямат изрична компетентност на равнище на европейския правопорядък да предвиждат норми задължителни за държавите-членки. Въпреки това напоследък се разгръща и подобна дейност най-вече свързана с международната престъпност, поради което косвено чрез препоръките на Съвета на Европа, РБ би следвало да се счита че има сближаване за дефиниране на определен вид престъпна дейност. За РБ съществува задължение да уеднаквява вътрешното си законодателство съобразно с тези препоръки.

3. Законът

А. Законът е най-ниският по ранг нормативен акт, който може да се счита за източник на НП. Това би следвало да се счита за голямо постижение на нашата правна система, което е стъпка към кодификацията на наказателното ни законодателство. Законът (НК) определя кръга на престъпленията и наказанията (чл.5/3 КРБ). Престъплението е такова общественоопасно деяние, което законът обявява за наказуемо (чл.9/1 НК). Наказание се налага само на лице извършило предвидено в закона престъпление (чл.35/2 НК). Определянето на наказанието става в пределите, предвидени в закона (чл.54 НК).
Няма закон извън НК, който да регламентира състави на престъпления, респективно наказания за тях. Това предопределя възможността за извеждане пред скоби на всичко онова, което е т. нар. Обща част на НК, т.е. да намери легален израз ОЧ на НК.

Б. Наказателният закон разкрива някои специфични особености. Преди всичко той е система от норми, свързани помежду си. На второ място специфичен е методът на регулиране. Нормите на НЗ са два основни вида – те установяват забрани за осъществяване на определени форми на поведение и предвиждат съответните наказания.

В. Видове наказателни закони
а) С оглед на обхвата на регулираната материя разграничаваме: закон и кодекс.
б) С оглед пределите на действие съществуват закони с универсално и закони с ограничено действие.

____________________________________
Източници
Записки по Панайотов, Пл. - лекционен курс 2007-2008
Наказателно право - Обща част, Стойнов Ал., С 1999
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: 05. Източници на наказателното право

от b_one » Пон Мар 23, 2009 9:59 pm

като се цъкне на препратката от конспекта на СУ за този въпрос и дава грешка
 
Мнения: 146Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта