Конспект ИБДП

Предмет, система и извори на историята на българската държава и право. Българското право през Първото и Второто българско царство. Българско обичайно право по време на османското владичество. История на новобългарските държава и право.

Разработки по ИБДП

Конспект ИБДП

от stancho_83bg » Нед Апр 06, 2008 5:12 pm

КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТ

1. Предмет, метод и периодизация на историята на българската държава и право
2. Понятие и класификация на изворите за средновековната история на българската държава и право. Законодателството на хан Крум.
3. Отговорите на папа Николай І по запитванията на българите.
4. Закон за съдене на людете – обща характеристика и предметно съдържание на закона. Обосноваване старобългарския произход на закона.
5. Чуждестранни теории за произхода на Закона за съдене на людете.
6. Византийска Еклога – предметно съдържание. Съотношение между византийска и славянска Еклога.
7. Български царски грамоти от ХІІІ – ХІV в.
8. синтагма на Матей Властар от 1335 г. Основни разпоредби от областта на гражданското и наказателното право. Международни договори.
9. Възникване, развитие и характерни черти на Първата българска държава 681 – 1018 г. Езически и християнски период.
10. Обществено-политическо устройство на Втората българска държава 1185 – 1396 г. Органи на централното и местно управление. Фискална система – данъци, такси и глоби.
11. Възникване, развитие и характерни черти на българското средновековно право. Обичайно и писано право.
12. Възникване и формиране на феодалната собственост в България. Форми на феодална собственост. Съдържание на правото на феодална собственост. Защита на средновековната собственост.
13. Феодалните имунитети в средновековна България.
14. Правен статус на българското население и на чужденците в средновековна България. Правоспособност и дееспособност.
15. Българско средновековно облигационно право.
16. Българско средновековно семейно право.
17. Българско средновековно наследствено право.
18. Българско средновековно наказателно право.
19. Съдоустройство и съдопроизводство в българската средновековна държава.
20. Държавно устройство на Османската държава през периода ХV – ХІХ в. Органи на централното управление. Административно-териториално деление. Социална структура на обществото.
21. Османската правна система през периода ХV – ХІХ в. – компоненти и източници на правото.
22. Съдебната система и османското светско право след Танзимата.
23. Правото на поземлена собственост в българските земи в периода ХV – ХІХ в.
24. Ролята на българските общини, църква и еснафски организации за запазването на българското обичайно право в периода ХV – ХІХ в.
25. Българското обичайно облигационно право в периода ХV – ХІХ в.
26. Българското обичайно семейно право в периода ХV – ХІХ в.
27. Българското обичайно наследствено право в периода ХV – ХІХ в.
28. Българското обичайно наказателно право в периода ХV – ХІХ в.
29. Съдоустройство и съдопроизводство по българското обичайно право в периода ХV – ХІХ в.
30. Държавно-правни идеи в българското общество след Априлското въстание от 1876 г. до освобождението на България от османско владичество.
31. Възстановяване на българската държавност след руско-турската война от 1877-1878 г. и Временното руско управление.
32. Съдебната система в периода на Временното руско управление.
33. Изработване на проекта за Органически устав на Българското княжество.
34. Конституиране и дейност на Учредителното събрание от 1879 г. по приемане на Търновската конституция.
35. Политически и икономически идеи в Търновската конституция.
36. Проект на д-р Константин Стоилов за промяна на Търновската конституция.
37. Правомощия на монарха в изпълнителната, законодателната и съдебната власт.
38. Министерски съвет. Видове министерства. Правомощия на Министерския съвет. Видове министерска отговорност.
39. Народно събрание. Видове парламент. Конституиране и правомощия.
40. Държавният съвет при "режима на правомощията".
41. Организация на съдебната власт в Княжество България.
42. Устройство и съдебна система на Източна Румелия.
43. Възникване и формиране на българската правна система след Освобождението.
44. Създаване на новобългарското облигационно право.
45. Създаване на новобългарското семейно право.
46. Създаване на новобългарското наследствено право.
47. Създаване на новобългарското наказателно право.
48. Създаване на новобългарското търговско право.
49. Правен режим на поземлената собственост в Княжество България.
50. Създаване на новобългарското вещно право.
51. Създаване на новобългарското гражданско съдопроизводство.
52. Създаване на новобългарското наказателно съдопроизводство.
53. Законодателство по печата.
54. Законодателство за местното управление и самоуправление.
55. Развитие на българското частно право в началото на ХХ в.
56. Възникване и развитие на българското трудово законодателство.
57. Административно правосъдие в Царство България.
58. Аграрна реформа на правителството на БЗНС.
59. Законодателството на БЗНС за организиране на трудовата повинност.
60. Съдебната реформа на правителството на БЗНС.
61. Църковната реформа на правителството на БЗНС.
62. Промени в механизма на действие на българската държава след преврата от 19 май 1934 г.
63. Конституционни проекти на правителството на Андрей Тошев от 1935 г.
64. Антиеврейско законодателство на правителството на проф. Богдан Филов


Лектор: проф. д-р Димитър Великов Токушев
Доц. д-р Николай Проданов
 
Мнения: 48

Re: Конспект ИБДП

от albena » Сря Ное 05, 2008 8:51 pm

Може ли да се намери 22 въпрос?
 
Мнения: 1


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта