РУ Конспект по ИБДП

Предмет, система и извори на историята на българската държава и право. Българското право през Първото и Второто българско царство. Българско обичайно право по време на османското владичество. История на новобългарските държава и право.

Разработки по ИБДП

РУ Конспект по ИБДП

от bmw_fen » Вто Сеп 27, 2011 6:20 pm

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА
И ПРАВО

1. Предмет, метод и периодизация на историята на Българската държава и право. Извори за историята на Българската държава и право. Понятие и класификация.
2. Законодателството на хан Крум.
3. Отговори на папа Николай I по запитванията на българите.
4. Византийска Еклога. Славянска Еклога. Сравнителен анализ. Земеделски закон.
5. Закон за съдене на людете. Обща характеристика и предметно съдържание на закона. Обосноваване старобългарския произход на закона.
6. Международни договори на Българската феодална държава.
7. Български царски грамоти (XIII-XIV в.). Синтагма на Матей Властар.
8. Първа Българска държава /681-1018г./. Устройство, развитие и характерни черти. Езически и християнски период.
9. Втора Българска държава /1185-1396г./. Устройство. Органи на управление. Административно-териториално деление. Фискална система.
10. Обичайно и писано право на Средновековната Българска държава. Възникване, развитие и характерни черти.
11. Феодалната собственост в България - възникване и форми. Съдържание на правото на феодална собственост. Защита на феодалната собственост. Феодални имунитети.
12. Правоспособност и дееспособност на българското население и на чужденците по Българското средновековно право.
13. Българско средновековно облигационно право.
14. Българско средновековно семейно право.
15. Българско средновековно наследствено право.
16. Българско средновековно наказателно право.
17. Съдоустройство и съдопроизводство в Българската средновековна държава.
18. Османската феодална държава през ХV-ХIХ в. Държавно устройство. Административно-териториално деление. Органи на управление. Социална структура на обществото. Фискална система.
19. Османската съдебна система – компоненти и източници на право.
20. Османското светско право и съдоустройство след Танзимата.
21. Правото на поземлена собственост в българските земи през ХV-ХIХ в.
22. Обичайното право в Българските земи през ХV-ХIХв. Правораздавателни функции на българските общини, на Българската православна църква и на еснафите.
23. Правоспособност и дееспособност по Българското обичайно право.
Българско обичайно облигационно право.
24. Българско обичайно семейно и наследствено право.
25. Българско обичайно наказателно право.
26. Съдоустройство и съдопроизводство по Българското обичайно право.
27. Държавно-правни възгледи и разпоредби в програмните документи на
Национално-освободителното движение.
28. Възстановяване на Българската държава. Временно руско гражданско
управление /1878-1879/. Изграждане на съдебната система.
29. Изработване на проект за Органически устав на Княжество България.
30. Конституиране и дейност на Учредителното Народно събрание по приемане на Търновската конституция. Измененията на Търновската конституция от 1893 г. и 1911 г.
31. Държавно устройство на Княжество България според Търновската
конституция: правомощия и функции на държавния глава в законодателната, изпълнителната и съдебната власт.
32. Държавно устройство на Княжество България според Търновската
конституция: видове Народно събрание, конституиране, правомощия и функции.
33. Държавно устройство на Княжество България според Търновската
конституция: Министерски съвет, министерства – правомощия. Министерска отговорност.
34. Държавно устройство и съдебна система на Източна Румелия.
35. Възникване и развитие на Българската правна система след Освобождението
36. Съдебна система на Княжество България. Закон за устройство на съдилищата от 1880 г.
37. ЗУС от 1889 г. Законодателно уреждане на принципа на несменяемост на съдиите.
38. Правен режим на поземлената собственост след Освобождението.
Законодателство в областта на селското стопанство.
39. Създаване на облигационно право.
40. Създаване на търговско право.
41. Създаване на вещно право.
42. Създаване на семейно право.
43. Създаване на наследствено право. Изменения и допълнения на Закона за наследството.
44. Създаване на наказателно право. Промените в Наказателния закон в началото на XX век.
45. Създаване на гражданско-процесуално право.
46. Създаване на наказателно-процесуално право.
47. Законодателство за местното управление и самоуправление.
48. Законодателство за печата.
49. Законодателство за насърчаване на местната промишленост и занаяти в
края на XIX и началото на XX век.
50. Създаване на трудово законодателство.
51. Създаване на социално законодателство.
52. Създаване на административно право.
53. Развитие на търговското и вещно право в началото на XX век.
54. Закон за изменение и допълнение на някои членове от ЗУС от 1910 г. Промените по време на войните.
55. Наказателно и стопанско законодателство по време на войните.
56. Управление на БЗНС. Законодателство на БЗНС във връзка с аграрната реформа.
57. Законодателство на БЗНС насочено против едрата собственост. Закон
за трудовата повинност.
58. Съдебна реформа на БЗНС. Отношението към несменяемостта на съдиите.
59. Управление и законодателство на Демократическия сговор. Закон за защита на държавата и неговите изменения и допълнения.
60. Закон за устройството на съдилищата от 1926 г.
61. Управление на Народния блок. Стопанско законодателство.
62. Наказателно законодателство на Народния блок.
63. Българската държава след преврата на 19 май 1934г.
64. Стопанско и наказателно законодателство на Деветнадесетомайското правителство.
65. Съдебната реформа на Деветнадесетомайското правителство.
66. Българската държава и право през периода 1935-1944 г. Антиеврейското законодателство.

ЛИТЕРАТУРА
1. Йочев, Евг. Законодателството в Царство България. Сборник закони. (1879 - 1944). С., 1999.
2. Йочев, Евг. История на законодателството в Княжество България. Русе, 2006.
3. Йочев, Евг. Принципът на несменяемост на съдиите в българското законодателство 1878-1944, Русе, 2008 г.
4. Андреев, М., Милкова, Ф. История на българската феодална
държава и право. С., 1993.
5. Петрова, Г. История на Българската държава и право. Средновековие. С., 2002.
6. Токушев, Д. История на българската средновековна държава и право. С., 2009.
7. Андреев, М. История на българската буржоазна държава и право
1878-1917. С., 1993.
8. Манолова, М. История на държавата и правото. Трета Българска
държава. 1878-1944. С., 1994.
9. Токушев, Д. История на новобългарската държава и право. С., 2001.


ПРЕПОДАВАТЕЛ: доц. д-р Е. Йочев
 
Мнения: 5

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта