Въпросник по История на българската държава и право (ПУ)

Предмет, система и извори на историята на българската държава и право. Българското право през Първото и Второто българско царство. Българско обичайно право по време на османското владичество. История на новобългарските държава и право.

Разработки по ИБДП

Въпросник по История на българската държава и право (ПУ)

от Nelly » Пет Сеп 21, 2007 2:57 pm

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


ВЪПРОСНИК ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ПРАВО

1. История на българската държава и право като научна дисциплина. Връзки със сродни обществени науки. Периодизация.
2. Извори за историята на българската държава и право.
3. Първо писано законодателство: Крумови закони.
4. Еклога, Земеделски закон, Номоканон /Кръмчая книга/.
5. Закон за съдене на людете. Сходства и различия с Еклогата.
6. Законодателство по време на Втората българска държава. Синтагма на Матей Властар. Шестокнижие на Арменопуло. Душанов закон.
7. Дарствени грамоти. Международни грамоти и договори.
8. Образуване на българската държава.
9. Устройство и управление на Първата българска държава
10. Устройство и управление на Втората българска държава.
11. Социално-икономическа структура на средновековна България. Феодална собственост.
12. Правоспособност и дееспособност.
13. Брак и семейноправни отношения в средновековна България.
14. Наследяване в средновековна България.
15. Условия за развитие на стокообмена в средновековна България. Видове договори.
16. Наказателно право. Развитие на наказателната репресия.Престъпление.Субект на престъплението. Вина.
17. Престъпления против държавата и вярата.
18. Престъпления против телесния интегритет, честта и свободата на личността.
19. Престъпления против нравствеността.
20. Престъпления против собствеността.
21. Видове наказания – светски и духовни.
22. История на съдебния процес.
23. Обществено-икономическо и държавно-правно устройство на османската държава.
24. Право на собственост в българските земи през ХV – ХІХ век.
25. Османска правна система.
26. Българската селска община по време на османското владичество - структура и самоуправление.
27. Еснафски организации – структура и самоуправление.
28. Българското обичайно право по време на османското владичество.
29. Временно руско управление.
30. Ликвидиране на османската феодална собственост. Аграрният въпрос и поземленото законодателство в България след Освобождението.
31. Създаване и характер на Търновската конституция. Промени и нарушения.
32. Държавно устройство на България според Търновската конституция.
33. Уредба на Източна Румелия.
34. Рецепция на чуждестранното право в България след Освобождението. Причини.
35. Създаване на облигационно право.
36. Създаване на търговско право.
37. Създаване на вещно право.
38. Създаване на семейно и наследствено право.
39. Създаване на наказателно право.
40. Създаване на гражданско и наказателно процесуално право.
41. Промени в частното и наказателното право през първото десетилетие на ХХ век.
42. Промишлено, трудово и социално законодателство.
43. Законодателство на правителството на БЗНС. Наказателно законодателство.
44. Законодателство на поземлената реформа. Закон за трудовата повинност.
45. Съдебна и просветна реформа на БЗНС.
46. Законодателство на правителството на Демократическия сговор. Закон за защита на държавата.
47. Законодателство на правителството на Народния блок. Закон за предпазния конкордат и други закони за преодоляване на икономическата криза.
48. Законодателство на Деветнадесетомайското правителство и на правителствата до края на Втората световна война.

Уч. 2007-2008 г.
ИЗГОТВИЛ: Проф. д-р Гълъбина Петрова
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта