11. Престъпления против правата на гражданите

Разработки по НП - Специална част, съобразени с актуалното учебно съдържание.

11. Престъпления против правата на гражданите

от aahz » Съб Дек 25, 2010 7:06 pm

Кратко предисловие - тези разработки са почти пълно възпоризвеждане на лекционния курс на доц. Панайотов от зимния семестър на учебната 2010/2011 година. Основната разлика е във факта, че ще спестя максимална част от повтарящите се и подразбиращи се елементи от лекциите. Затова ще направя и следните бележки - навсякъде, където са споменати членове без да се посочи нормативен акт, то това са разпоредби от НК, ако са посочени само алинеи или точки, то те са от члена, който се разглежда в момента, посочен с подзаглавие, или от съответната алинея. Няма да посочвам кои елементи са от обективната, и кои от субективната страна на състава, защото го намирам за очевидно. Ще спестявам информацията за субекта на престъплението, когато е възможно, т.е. всеки път, когато няма специфики в това отношение.


Престъпления против правата на гражданите


Група престъпления с условно заглавие - и в други глави на НК се дава защита на права на гражданите, тук не се изчерпват обществените отношения, свързани с права на гражданите, получили защита в Конституцията. Заглавията на отделните раздели в рамките на главата също са условни.
3 основни групи престъпления:
-против политическите права на гражданите (против националното, расовото и етническото равенство, свободата на съвестта, избирателното право, свободата на политическите убеждения, свободата на сърбанията, митингите и манифестациите);
-против личните и соновните права на гражданите (нарушаване неприкосновеността на жилище, помещение, превозно средство, ккато и на кореспонденцията);
-против личните имуществени права на гражданите (неотчуждаени права с имуществен елемент - правото на труд и интелектуалната собственост);

престъпления против националното, расово и етническо единство

чл.162, ал. 1 - основен състав,2 варианта на изпълнителното деяние:
- проповядване на расова, национална етническа или расова вражда или омраза (психическо въздействие, насочено към други лица, което е от естество да и има за цел да внуши отрицателно отношение към група хора, обособена по расов, етнически или националерн признак)
- или подбуждане към такава вражда или омраза (психическо въздействие с по-конкретен характер)
или към расова дискриминация (алтернатива и при двете форми на изпълнителното деяние).
вражда - неприязнено чувство, омраза - по-конкретизирано чувство, дискриминация - неравноправно третиране или създаване на привилегии въз основа расов, национален или етнически признак;
примерно изборяване на начини;
умисъл;
ал. 2 - основен състав, упражняване на насилие спрямо друго лице или повреждане на негов имот;
умисъл:
специална характеристика на мотивите на дееца - поради етническата принадлежност, религиозните или политическите убеждения на пострадалия.
ал. 3 и 4 - образуване, ръководене и членуване в организация, която извършва престъпления по ал. 1 и 2;
умисъл;
ал.3 - основен състав, системно(усложнена престъпна дейност) допускане на престъпления по ал. 1 и 2 (специален вид допустителство).

чл. 163, ал. 1 - извършване на престъпление в тълпа (неосновна форма на задръжна престъпна дейност), диференциация на наказателната отговорност според ролята на дееца (подбуждане, предвождане или участие), цел на тълпата - нападение над групи от населението или лица въз основа расовата, етническата или националната им принадленост;
умисъл.

престъпления против изповеданията

чл. 164, ал.1 - проповядване на омраза на религиозна основа (тълкуване в смисъла. посочен при чл. 162, ал.1);
примермо изброяване на начини;
умисъл.

чл. 166 - образуване на политическа организация на религиозна основа (дори да е налице само съгласуване на волите между няколко лица) илиизползване на църквата или религията за проповядване срещу държавната власт;
липса на специфики от обективна страна - така се осигурява максимално широко поле за приложение на разпоредбата, обхваща най-широк кръг от житейски хипотези;
умисъл.

престъпления против политическите права на гражданите

чл.167, ал.1 - препятстване на друго лице да упражни избирателното си право;
незаконен начин;
умисъл;
ал.2 - предлагане или даване на имотна облага другиму;
пряк умисъл;
специфична цел - склоняване на това лица да упражни правото си на глас в полза на определен кандидат, партия или коалиция;
ал.3 - организиране на предлагане или даване на имотна облага;
пряк умисъл;
специфичната цел по ал.2;
ал.4 - предоставяне на имотната облага на дейците по ал.2 и ал. 3;
пряк умисъл;
специфична цел - облагата да бъде предложена със специфичната цел по ал.2;
ал.6 - основание за освобождаване на лицата по ал.2 от отговорност, свързано с последващо поведение - доброволно съобщаване за извършено престъпление по ал. 3 и 4.

чл.167а, ал.1 - искане или получаване на имотна облага;
пряк умисъл;
специфична цел по чл.167, ал.2;
ал.2 - основание за освобождаване от наказателна отговорност (подобна на чл.167, ал.6, но трябва да бъде посочен и деецът по 1л. 167, ал.2 - изключение от принципа, че не се толерира провокацията към престъпление).

1л.168, ал.1 - упражняване на избирателно право;
субект на престъплението - лице, което не е носител на съответното избирателно право
за съответния избор;
пряк умисъл;
ал.2 - повторно упражняване на избирателно право за съответния избор;
субект - лице, което има съответното избирателно право за съответния избор;
пряк усмисъл;

чл. 169б - субсидиарен състав, препятстване на друго лице да упражни своите конституционни политически права;
примерно изборяване на начини;

престъпления против свободата на събранията, митингите и манифестациите

чл.174, ал.1 - разтуряне на събрание, митинг или манифестация, допустими по закон (събитието вече е започнало и след намесата на дееца се прелратява) или попречване на такива да се проведат;
изпълниотелното деяние трябва да е извършено по незаконен начин;
умисъл;
ал.2 - провеждане на забранени събрание, митинг или манифестация или продължаване на провеждането на такива, прекратени на законов основание;
субект - лице с качество организатор по смисъла на специален закон;
умисъл.
Модератор
 
Мнения: 81

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта