12. Други престъпления против правата на гражданите

Разработки по НП - Специална част, съобразени с актуалното учебно съдържание.

12. Други престъпления против правата на гражданите

от aahz » Пон Дек 27, 2010 10:25 am

Престъпления против неприкосновеността на жилище, помещение и превозно средство

Чл.170, ал.1 - основен състав, влизане в чуждо жилище (място, което се обитава от поне едно лице, не е необходимо лицето да е собственик на мястото);
-изчерпателно изброяване на начините - сила, заплаха, хитрост, злоупотреба с власте, чрез техническо средство;
-умисъл;
ал.2 - по-тежко наказуеми състави с оглед следните обстоятелства:
-деянието е извършено нощем (фактическо обстоятелство - тъмната част на денонощието);
-деянието е извършено от две или повече лица;
-от въоръжено лице;
ал.3 - по-тежко наказуем състав, предмет е жилище, служебно помещение или превозно средство на лице, ползващо се с международна защита (чл.93, т.13);
ал.4 - основен състав, оставане в чуждо жилище;
-2 кумулативно изисквани условия - оставането да продължава след изрична покана за напускане и да е противозаконно;
-умисъл;

Престъпления против неприкосновеността на кореспонденцията (обмен на информация в най-широк смисъл)

чл.171 ,ал.1 - основен състав, предмет - писмо, съобщение, телеграма, колет;
-изпълнително деяние - отваряне, унищожаване, подправяне, скриване, или вземе или предаде другиму с цел да узнае съдържанието му, или узнае или отклони от адресата му неадресирано до него съобщение изпратено по електронен път;
-условие - да е противозаконно;
-умисъл;
ал.2 - по-тежко наказуем състав, деецът е длъжностно лице (чло. 93, т.1), това му качество го е улеснило в достъпа му до предмета на престъплението;
ал.3 - основен състав, узнаване на съобщение, неадресеирано до дееца, предадено чрез далекосъобщително средство;
-начин - чрез специални технически средства;
-условие - да е протвиозаконно;
-умисъл;

ал.171а, ал.1 - основен състав, предмет - трафични данни (бланкетна разпоредба, дефиниция - в ЗЕС);
-изпълнително деяние - придобиване, разкриване или разпространяване;
-условие - да е противозаконно;
-умисъл;

Престъпления против лично-икономическите права на гражданите

чл.172, ал.1- основен състав, пречене на друго лице да постъпи на работа или принуждаването му да напусне работа;
-умисъл;
-допълнителен задължителен признак - мотиви на дееца, изчерпателно изброени в закона (национална, расова принадлежност, религиозни и политически убеждения);
ал.2 - основен състав, неизпълнение на заповед или влязло в сила съдебно решение за възстановяване на направомерно уволнен работник или служител;
-субект на престъплението - длъжностно лице, което по силата на дл. си назначава работници или служители;
-пряк умисъл;

Чл.172а, ал.1 - основен състав, предмет - обект на авторксо право или сродните му права, което е чуждо (не е изключителна собственост на дееца);
-изпълнително деяние - използване (примерно изброяване на начините);
-кумулативно изиксвани две условия - да липсва съгласието на автора и конкретният случай да не е маловажен (чл. 93, т.9; ал.5 - маловажните случаи се наказват по административен ред);
-умисъл;
ал.2 - основен състав, държане на материални носители, съдържащи чужд обект на АПСП на стойност в големи размери (70 минимални работни заплати за страната към момента на извършване) или матрици за възпроизвеждане на такива носители;
-условие - да липсва съгласието на автора;
-умисъл;

чл.172б, ал.1 - основен състав, предмет е обект на изключително право (марка, рпромишлен дизайн, сорт растение или порода животно), географско означение или негова имитация;
-изпълнително деяние - използване (за обект на изключително рпаво трябва да се извъши в търговска дейност);
-2 кумулативно изисквани условия - да липсва съгласието на притежателя на правото и да липсва правно основание;
-умисъл;

чл.173, ал.1 - основен състав, предмет е чуджо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част (качествен критерий, зависи от съотношението с авторовата идея)от него;
-изпълнително деяние - издаване или използване под свое име или псевдоним;
-умисъл;
ал.2 - основен състав, предмет е чуждо изобретение, полезен модел или промишлен дизайн;
-изпълнително деяние - регистриране или представяне за регистриране от свое име;
-умисъл;

чл.174, ал.1 - основен състав, предмет - обекти по ЗП, произведение на науката, литературата или изкуството;
изпълнително деяние - включване като съавтор;
-условие - деецът да не е взел участие в творческата работа и да е злоупотребил със служебното си положение;
субект на престъплението - длъжностно лице в служебна връзка с пострадалия, която му позволи да злоупторебио със служебното си положение;
-умисъл;

чл.175 - особена разпоредба, посочва кои престъпления са от частен или публично-частен характер.
Модератор
 
Мнения: 81

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта
cron