13. Престъпления против брака, семейството и мледежта

Разработки по НП - Специална част, съобразени с актуалното учебно съдържание.

13. Престъпления против брака, семейството и мледежта

от aahz » Вто Дек 28, 2010 12:46 pm

Родов обект - обществените отношения на съжителство в различни форми на лица от различен пол.
-престъпления против брака - две подгрупи, свързани съ сключването на брак ии режима на брака;
-престъпления против семейството;
-против гражданскотосъстояние на лицата;
-против младежта;

Престъпления против брака

Чл.176, ал.1 - укриване на пречка за сключване на брак (препращане към СК) от длъжностно лице по гражданското състояние;
-умисъл;
ал.2 - извършване на бракосъчетание при наличие на законна пречка за встъпване в брак;
-субект на престъплението - длъжностно лице по гражданското състояние;
-умисъл;

Чл.177, ал.1 - склоняване на друго лице по насилствен начин да сключи брак;
-условие - бракът да бъде обявен за недействителен на това основание;
ал.2 - пострадал: лице от женски пол;
-изпълнително деяние - отвличане (чл.142);
-пряк усмисъл;
-специфична цел - да се принуди лицето да встъпи в брак;

Чл.178, ал.1 - пострадал: само лице от женски пол, дъщеря или сродница на дееца;
-изпълнително деяние - получаване на откуп;
-субект на престъплението - родител или сродник на пострадалата;
-пряк умисъл;
-специфична цел - разрешаване да сключи брак;
ал.2 - даване или посредничество при даване или получаване на откупа (отговорност за посредничество се носи, само ако откупът не бъде даден или не бъде приет - в противен случай посредникът ще носи отговорност за подбудителство или помагачество);

Чл,179, ал.1 - склюяване на брак при нал;ичие на друг законен такъв;
-субект на престъплението - лице с качеството съпруг;
-пряк умисъл;
ал.2 - наказателна отговорност за другото лице, което сключва брака, ако знае за наличието на обстоятелството по ал.1;

Престъпления против семейството

Чл.182, ал.1 - пострадалият е лице, намиращо се под родителските грижи на дееца;
-изпълнително деяние - оставяне без надзор или грижи;
-резултат - опасност за физическото, душевното или моралното развитие на пострадалия (застрашаващи последици, ако бъде застрашен животът на пострадалия, се носи отговорност за злепоставяне);
-субект на престъплението - родител или настойник на пострадалия;
-умисъл;
ал.2 - неизпълнение или осуетяване изпълнението на съдебно решение относно упражняването на родителските права или контактите на детето (две форми на изпълнителното деяние с по два варианта);
-субект на престплението - родител или друг сродник;
-пряк усмисъл;
ал.3 - специално основание за освобождаване от наказателна отговрност, изпълнение на решението или премахване на пречките за изпълнението му след предупреждение от съответен орган (еднократна възможност);

Чл.182а, ал.1 - склоняване на родител да изостави свое дете или да даде съгласие за осиновяване;
-изчерпателно изброяване на начините - дарение, обещание за дарение, заплаха, злоупотреба със служебно положение;
-пряк умисъл;
ал.2 - деянието по ал.1, начинът е без значение;
-пострадал - непълнолетно лице;
-пряк умисъл;
-специфична цел - да даде съгласие за осиновяването си;
ал.3 - посредничество между лице желаещо да осинови дете, и родител, желаещ да изостави свое дете, или жена, готова да износи дете за осиновяване;
-пряк умисъл;
-специфична цел - имотна облага;

Чл.182б, ал.1 - даване на съгласие за продажба на дете у нас или в чужбина;
-пострадал - живородено и жизнеспособно дете;
-субект на престъплението - само лице от женски пол;
-пряк умисъл;
ал.2 - даване на съгласие за продажба на дете преди раждането (под условие, че раждането е успешно, т.е. плодът се превърне в живородено и жизнеспособно дете);

Чл.183, ал.1 - неизпълнение на задължение за издръжка в размер на две месечни вноски (общ размер, вноските може да не са последователни), не трябва да е налице обективна невъзможност;
-субект на престъплението - лице, задължено да плаща издръжка и осъдено с влязло в сила решение на гражданския съд, че дължи такава издръжка;
-умисъл;
ал.3 - еднократна възможност за освобождаване от наказателна отговорност;
ал.4 - по-тежко наказуем състав, специален рецидив, не е нужно пострадал да е едно и също лице;

Престъпления против граажданското състояние на лицата

Чл.184, ал.1 - укриване или заменяне на гражданското състояние на друго лице (примерно изброяване на начини);
-умисъл;
ал.2 - по-тежко накзауем състав, деянието е извършено с користна цел;

Чл.186 - пострадал е подхърлено или заблудено дете, ненавършило 7 г.;
-изпълнително деяние - прибиране на детето и неуведомяване на властите и близките му (двуактно продължено престъпление);
-пряк усмисъл;

Престъпления против младежта

Чл. 187 - пострадал: малолетно или непълнолетно лице под грижите или възпитанието на дееца;
-изпълнително деяние - изтезаване;
-трябва да не е по-тежко престъпление (например чл.127, ал.2);
-умисъл;

Чл.192, ал.1 - получаване на откуп, за да се разреши на дъщеря или сродница, нанавършила 16 г. (пострадал), да заживее съпружески с другиго;
-субект на престъпление - родител или сродник;
-пряк умисъл;
ал.2 - наказуемост на даването и посредничеството при даване и получаване на откуп;

Чл.193, ал.1 - пострадал е лице, ненавършило 18 г., или невменяемо лице;
-изпълнително деяние - упиване;
-умисъл;
ал.2 - продажба на алкохолна напитка за лична употреба на пострадалия по ал.1;
Модератор
 
Мнения: 81

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron