15. Кражба

Разработки по НП - Специална част, съобразени с актуалното учебно съдържание.

15. Кражба

от aahz » Пет Дек 31, 2010 12:50 pm

Чл.194, ал.1 - основен състав, предмет е движима вещ, която е чужда (може и само отчасти), която има някаква имуществена стойност;
-изпълнително деяние - отнемане (прекъсване фактическата власт на досегашния владелец, престъплението е довършено, когато деецът установи своя фактическа власт);
-трябва да липсва съгласието на досегашния владелец (в противен случай е налице държане);
-пряк умисъл;
-специфична цел - противозаконно да придобие вещта;

По-тежко наказуеми състави

Чл.195, ал.1, т.1 - кражба, извършена във време на природно или обществено бедствие (примерно изброяване), условие - бедствието да е улеснило кражбата;
т.2 - предметът не е бил под постоянен надзор (дори това обстоятелство да произтича от естеството му или от обичай);
т.3 - хипотези, характерни за взломна кражба: преодоляване на преграда, здраво направена за защита на имущество или лице (съдебна практика - здраво направена е всяка преграда, която няма отвори по себе си и отделя помощението от външната среда, без оглед на материала);
т.4 - алтернативи:
-кражбата е извършена чрез специално средство (МПС), без което деецът да не е могъл да довърши престъп;
-чрез техническо средство (всяко приспособелние, чрез което може да се извърши техническа опреация);
-по специален начин (предполага особена хитрост или умения);
т.5 - кумулативни изисквания:
-кражбата да е извършена от две или повече лица (съизвършителство);
-същите да се сговорили предварително (съгласие, общ предварителен умисъл);
-кражбата да не представлява маловажен случай(чл.93, т.9);
т.6 - кражбата е извъшена от длъжностно лице, възползвало се от служебното си положение (то го е улеснило в достъпа му до вещта);
т.7 - специален рецидив, условие - и двете кражби трябва да не са маловажни;
т.8 - кражбата е извършена от гроб на покойник;
т.9 - кражбата е извършена от лице по чл. 142, т.6 и 8;
т.10 - предмет са взривни вещества, боеприпаси, огнестрелни оръжия (по ал3. има по-тежко наказауем състав за същите предмети, но има специфично изискване за пострадал - структурните звена на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната и Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси");
ал.2 - предметът е на стойност в големи размери (70 минимални работни заплати за страната към момента на извършване);

Чл.196 - ако кражбата е опасен рецидив;

Чл.196а - предметът е на стойност в особено големи размери (140 минимални работни заплати за страната към момента на извъшване) или извършеното представлява особено тежък случай;

По-леко наказуеми и субсидиарни състави. Поощрителни разпоредби

Чл.195, ал.4 - по-леки наказания за маловажни случаи на кражби по ал1, т.2 и 6;

Чл.195, ал.5 - наказуемост на приготовлението за кражба по ал.1, т.3 и 4;

Чл.197 - възможност за смекчаване на наказателната отговорност, условия:
-вещта трябва да е върната или заместена (може да се извърши от всяко лице, у което тя се намира, органи на властта могат да участват като посредници, деецът може само да посочи къде я е скрил);
-това трябва да бъде извършено до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд;
-ако не е върната цялата вещ, деецът може да се възползва от тази разпоредба, стига липсващата част да е незначителна;
Модератор
 
Мнения: 81

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта