19. Измама и изнудване

Разработки по НП - Специална част, съобразени с актуалното учебно съдържание.

19. Измама и изнудване

от aahz » Пет Май 06, 2011 11:41 am

Обикновена измама

Чл.209 - усложнен механизъм на изпълнение, три момента:
-алтернатива между три варианта - по ал.1: въвеждане или подържане на заблуждение у друго лице относно наличието на правно основание за разпореждане с имущество, ал.2 използване на заблуждението, неопитността или неосведомеността на друго лице;
-в резултат това лице формира решение за разпореждане с имущество;
-причнияване на вреда на това лице или друго лице;
-пряк умисъл;
-субективна цел - набавяне на имуществена облага за себе си ии за другиго;

Чл. 210 и чл. 211 - По-тежко наказуеми състави

Документна измама

Чл.212, ал.1
- използване на документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ (съотношение с документните престъпления), за да се въведе друго лице в заблуда относно наличието на правно основание за разпореждане с имущество, документът е привидно правно основание, въз основа което лицето взема решение да се разпореди с имущество и неговото имущество или имуществото на трето лице претърпява вреди, а деецът получава чуждото движимо или недвижимо имущество (престъплението е довършено, когато деецът получи фактическата власт);
ал.2 - чрез съставяне на неистински документ или преправяне на истински документ се създава съзнателно възможност друго лице да получи имуществена облага, опосредяване чрез едно или повече лица за заблуда на трето лице, последвано от решение за разпореждане с имущество, водещо до настъпване на вреди за третото или друго лице и получаване на облага от лице, различно от дееца;
ал.3-5 - по-тежко наказуеми състави;
ал.6 - по-леко наказуеми състави;

Чл.212б - поощрителна разпоредба;

Компютърна измама - компютърно престъпление в широк смисъл

Чл.212а, ал.1 - осоновен състав, сходен на чл. 209, ал.1;
-възбуждане или подържане у друго лице на заблуждение чрез внасяне изменение, изтриване или заличаване на компютърни данни (чл.93, т.22) или чрез използване на електронен подпис;
-специфична цел - набавяне на имотна облага за себе си или за дугиго;
ал.2 - внасяне, изменяне, заличаване или изтриване на компютърни данни без деецът да има право;
-пряк умисъл;
-специфична цел - получаване на нещо, което не се следва на дееца (противозаконна облага);
-специален вариант спрямо ал.1 - опит;

Застрахователна измама

Чл.213 - предмет е собствено на дееца имущество, което е обект на застрахователелен договор;
-изпълнително деяние - разрушаване, повреждане или унищожаване;
-пряк умисъл;
-специфична цел - измама;

Изнудване

Чл.214, ал.1 - основен състав, деецът използва принуда спрямо заплашвания (сила или заплашване), в следствие на което у заплашвания се формира решение за за разпореждане с имущество, което привежда в действие и което води до имуществен вреда за това или за трето лице (резултатен състав);
-умисъл;
-специфична цел - измама:

Чл.213а, ал.1 - принудата е само психическа, ближни - по смисъла на чл.93, т. 10, цел - да се принуди пострадалият да се разпореди със свое право или да поеме задължение (опит за престъпление по чл.214, ал.1);

По-тежко наказуеми състави - чл. 213, ал. 2 и3, чл. 213а, ал. 2-4

Чл.214а - субсидиарен състав, криминализиране на приготовлението за изнудване.
Модератор
 
Мнения: 81

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта