29. Диверсия и вредителство.

Разработки по НП - Специална част, съобразени с актуалното учебно съдържание.

29. Диверсия и вредителство.

от aahz » Пет Юли 20, 2012 7:55 am

29. Диверсия и вредителство.


-- A-- Диверсия по чл. 106 НК
1) предмет е значително обществено имущество по смисъла на чл. 93, т.4; значително е оценъчен критерий.
2) формите на изпълнителното деяние са 2: унищожаване или повреждане.
3) от субективна страна - пряк умисъл;
4) специфична цел - антидържавна цел: да се отслаби властта (смущения в упражняването на властта) и да и се създадат затруднения (по-леки смущения).
* Съотношение между чл.216 и чл.106 - разлика в предмета и специфичната цел. Двата състава са в различни глави следователно различен е родовият обект на посегателство. Разпоредбата по чл. 106 съдържа повече от един състав на едно и също престъпления. Има регламентирани в края на чл. 106 особено тежки случаи на диверсия по чл. 93 т.8

-- Б -- Вредителство по чл. 107 НК:
1) предмет - идентичен с този по чл. 106;
2) изпълнението е в 2 вариант:
- разстройване (предизвикване на функционални смущения);
- подравяне (причиняване на структурни изменения с оглед възможността нормално да функционира даден отрасъл на стопанството);
3) начин, по който се осъществява посегателството - изчерпателно 3 хипотези:
- деецът използва държавно учреждение, стопанско предприятие или обществени организации
- или възпрепятства тяхната дейност
- не изпълнява възложените му важни стопански задачи.
(ако е налице същият предмет, може да се стигне и до същия резултат като при диверсия, но не пряко, а опосредено, което се сочи чрез начините за осъществяване. Съпоставка на вредителство с умишлена безстопанственост по чл. 219, ал.3 НК - от гледна точка родовия обект и субективна страна - специфичната цел.)
4) от субективна страна: пряк умисъл и антидържавна цел.
* в края на чл. 107 има по-тежко наказуеми състави, което представлява интерес за съпоставяне с чл. 219, ал. 4.

-- А -- Състав по чл.108 НК
І) Основен състав по чл. 108, ал.1 НК:
1) изпълнението е в 2 варианта:
- Проповядване на антидемократична или фашистка идеология - този вариант е неприемлив, защото не може да се установи коя идеология е антидемократична
- Проповядване на насилствено изменение на установения в държавата обществено държавен строй.
2) от субективна страна: пряк умисъл
ІІ) Състав по чл.108, ал. 2 НК - това е един от най- често прилаганите състави
1) изпълнение - опетняване на герба, знамето или химна на РБ.
2) от субективна страна: пряк умисъл

-- Б -- Идеологически престъпления срещу държавата
І) Състав по чл.108а, ал.1 НК

1) изпълнението се изразява в извършване на престъпление по изчерпателен списък посочен в разпоредбата, включващ общоопасни престъпления по глава XІ, престъпления против личността и някои престъпления по чл. 216 и 326.
2) от субективна страна: пряк умисъл
3) специфична цел във варианти:
- да се създаде смут в населението;
- да се създаде страх в населението;
- да се принуди орган на власт, представител на обществеността или на чужда държава да извърши или пропусне нещо в съответствие с неговите функции. Заплашването е вид принуда и не е нужно да се обособява в самостоятелен състав. Посочените категории лица във връзка с третата група цели са изрично определени.
По чл. 108а са регламентирани стандарти, които иначе са задължение на България по смисъла на членството и в ЕС - хипотези на тероризъм. Рамково решение на ЕС от 1 януари 2007 е възпроизведен като стандарти в чл. 108а НК.

ІІ) Състав по чл. 108а, ал.(2) НК - регламентирана е хипотеза на приготовителна дейност, но тя е въздиганата в довършено престъпление, за да се покаже високата степен на опасност при прекия умисъл, а при евентуален умисъл се излиза извън обхвата на наказуемото приготовление по чл. 17 (3) и чл. 108 се оказва единствената възможност да се наказва и при евентуален умисъл.

-- А -- Други престъпления срещу държавата
І) Състав по чл.109, ал.1 и 2 НК
- форма на усложнена престъпна дейност - осъществява се от престъпна организация или група.
1) извършване:
- образуване и ръководене - образуването е първоначалното съгласуване на волите; ръководене - поставяне на целите и задачите или контрол с оглед осъществяването им.
- членуване - изразяване на съгласие за участие.
- - чл.109, ал.1-2 НК освен посочената формата на задружна престъпна дейност - извършване на престъпление от организация или група, представлява и друга форма на престъпна задружна дейност: необходимо съучастие - основният състав предполага участие на най-малко 2 лица.
2) допълнително условие - предназначението е да върши престъпления против държавата
3) от субективна страна: пряк умисъл
4) Основание за освобождаване от наказателна отговорност чл. 109, ал.(3) НК
5) Поощрителна норма по чл. 109, ал. (4) НК

II) Състав по чл. 110 НК - наказуемо приготовление по смисъла на чл. 17, ал. (2) НК
- възниква въпросът каква ще е разликата между чл.109 и чл.110? - има ТР на ОСНК 23/1977. Приготовлението и по чл. 110 може да е от едно или повече лица, но те не са създали организация или група по смисъла на чл. 109. По чл. 110 лицата се готвят да извършат едно престъпление против държавата, а по чл. 109 предназначението е за повече престъпления. Извършилите престъплението по чл. 110 няма да носят отговорност и за подготвянето и за извършването, а по чл. 109 - реална съвкупност, ако извършат дори едно от престъпленията.
Модератор
 
Мнения: 81

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron