30. Престъпления против реда на управлението.

Разработки по НП - Специална част, съобразени с актуалното учебно съдържание.

30. Престъпления против реда на управлението.

от aahz » Пон Авг 13, 2012 11:46 am

30. Престъпления против реда на управлението


Родов обект: обществените отношения, свързани с:
1.нормалното функциониране на държаните органи, обществените организации и лицата изпълняващи публични функции;
2. техният авторитет в обществото - акцентира върху имиджа;
3. обществените отношения, свързани с авторитета пред гражданите - акцентира върху доверието.

Обща характеристика: системата се разгръща съобразно 1 основен критерии и 2 допълнителни:
1. Основният е отношението на дееца спрямо съответната структура. Външно лице може да извърши престъпление против реда в държавната организация. Ако е вътрешно лице - престъпление по служба - раздел 2 по глава 8.
2. Допълнителните критерии:
- По раздел 3 - престъпления свързани с правосъдието независимо дали са длъжностни
- По раздел 4 - подкуп - особена връзка която съществува между отделните форми на престъпна дейност обозначаваме като подкуп.-- А -- Престъпление по чл. 269 НК
І) Основен състав по чл.269, ал.1 НК
1) изпълнението е принуда ( физическа или психическа) по отношение орган на властта, представител на обществеността, частен съдебен изпълнител или помощник частен съдебен изпълнител
- връзка с неговите функции - това е разграничението между това престъпление и общите престъпления против личността по чл. 143 и сл => чл. 269 НК изключва чл.143 НК
2) пострадал може да е орган на власт, представител на обществеността по чл. 93 т. 2,3, частен съдебен изпълнител или помощник на същия.
3) от субективна страна - пряк умисъл;
4)специфична цел - да се принудят лицата да извършат или пропуснат нещо според тяхната функция.

ІІ) Особена хипотеза по чл. 269, ал. 2 НК - извършване на престъпление в тълпа (особена форма на задружна престъпна дейност), квалифициран състав за предводители и подбудители;
- участниците се наказват по ал. 1, ал. 2 е по- тежко наказуем състав.


-- Б -- Престъпление по чл. 270 НК
І) Основен състав по чл. 270, ал.(1) НК
1) изпълнението е пречене на лице от тези категории да изпълни задължение;
2) допълнително условие - преченето да е противозаконно;
3) пострадал е същият като по чл. 269, ал. 1 НК, изключение - представител на обществеността по чл. 93, т.3 НК
4) от субективна страна: умисъл
чл. 258, ал. 1 изключва приложението на чл. 270, ал.1 НК;

ІІ) По-тежко наказуем състав по чл. 270, ал. 2 НК
1) допълнително изискване - задължението на съответния орган на власт да е свързано с контрола върху трафика на наркотични вещества, аналози и прекурсори
=> съставът е бланкетен - разбира се това, което е изяснено извън НК - препратката тук е с широк обхват, защото всеки ден се обновяват и обогатяват списъците с тези вещества.
- чл. 272, ал. 2 НК е много рядък пример в особената част как в самия закон може да има абсолютно определена санкция - пробация за 1 година.


-- В -- Престъпление по чл.276 НК
І) Основен състав по чл.276, ал.1 НК
1) предмет са официални удостоверителни знаци - с част от видовете - финансови удостоверителни знаци, тук става въпрос за официални удостовертелни знаци като печати, входни билети и др.
- разлика между удостоверителен знак и документ -> документът е конкретно волеизявление, а удостоверителният знак е общо волеизявление. Документът е изрично волеизявление, а удостоверителния знак е абстрактно. Документът има писмена форма, а удостоверитлния знак - клиширана.
2) изпълнителното деяние е или подправяне на такива знаци или пускането им в обращение
- „подправянето” е материална подправка - изготвяне като неистински или преправяне - по аналогия от чл. 243;
- „прокарване в обращение” на по-голямо количество от такива знаци.
3) от субективна страна - умисъл

ІІ) Състав по чл. 276, ал.(2) НК
1) предметът е идентичен;
2) изпълнението е ползване, като се има предвид ползване в ограничен случай, най-често еднократно;
3) от субективна страна: умисъл

ІІІ) Състав по чл.276, ал. 3 НК:
1) ограничение от обективна страна с оглед предмета - наред с изключване на финансовите знаци се изключват всички официални удостоверителни знаци, които не са предназначени за плащането или отчитането на стойност;
2) изпълнението бива:
- Отнемане - по смисъла на чл. 294 НК
- Унищожаване - чл. 216 НК
- Укриванее - по смисъла на чл. 215 НК
3) допълнително условие - да не представлява по-тежко престъпление
4) от субективна страна - умисъл

ІV) Състави по чл.276, ал.(4)-(5) НК - има съществена разлика с престъпленията по предишните алинеи съобразно предмета;
- тук предмет е печат на държавна или обществена организация (предметът дали е самият материален носител)
- по ал. (4) изпълнението е изготвяне. Допълнителен признак от обективна страна е това да стане без необходимото разрешение. Субективна страна: умисъл
- по ал. (5) при същият предмет изпълнението се изразява в отнемането на същия предмет. Субективна стана: пряк умисъл и специфична цел да се ползва печатът противозаконно.


-- Г -- Незаконно преминаване на границата по чл.279 НК
І) Незаконно преминаване на границата по чл.279, ал.1 НК

1) изпълнение - 2 варианта:
(1) преминава се границата (независимо влизане или излизане) без разрешение от съответните органи
(2) преминава се, макар и с такова разрешение, но не през указаните за това места.
2) от субективна страна: умисъл

ІІ) По-тежко наказуем състав на незаконно преминаване на границата по чл.279, ал.(2) НК
- повторност - специален рецидив по чл. 28 НК

ІІІ) Наказуемо проготвление по чл. 279, ал.(4) НК - субсидиарен състав
- наказва се приготовлението по ал.(1)-(2)
* как да се разграничи приготовлението от опита? Зависи от вида на граничния контрол. Опитът започва са началото на преодоляването на специфичните за съответната граница мерки за контрол.

ІV) Основание изключващо наказуемостта на извършеното - особено за хипотезата на незаконно влизане в страната - когато се осъществява от дееца, за да се ползва от право на убежище.


-- Д -- Незаконно преминаване на границата по чл. 280 НК - тук има хипотези не само на незаконно преминаване, а и ангажименти по линия на ЕС - мерки за ограничаване на незаконната имиграция.
1) изпълнението е в превеждане през границата на страната такива пострадали, където отново има 2 варианта - или без разрешение или не през определените места.
2) пострадали могат да са не само отделни лица, но и групи от хора;
3) субект - по ал. 1 преведеният през границата е български гражданин
- ако не по ал. 2, т.3 във вр с ал. 1 - когато преведените не са БГ граждани и не са граждани на ЕС.


-- Е -- Незаконна имиграция по чл. 281 НК - имаме само хипотези на незаконна имиграция, без те да се свързват с преминаване на границата
1) изпълнението е подпомагане на чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона;
2) допълнително условие - подпомагането трябва да е противозаконно, да не е свързано с хуманитарни цели;
3) от субективна страна - пряк умисъл;
4) специфична цел - деецът търси да набави за себе си или другиго имотна облага
Модератор
 
Мнения: 81

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron