Конспект по Криминалистика

Криминалистика - принципи и особености. Съдебна идентификация. Криминалистични методи и средства за откриване на съдебните доказателства. Съдебна балистика. Учение за следите. Криминалистична екпертиза. Огледи. Разпити. Разпознаване. Следствен експеримент. Разследване на видовете престъпления.

Разработки по Криминалистика

Конспект по Криминалистика

от stancho_83bg » Нед Юли 06, 2008 6:21 pm

КРИМИНАЛИСТИКА
І. Обща част
1. Криминалистика – обща характеристика. Принципи и особености. Възникване и развитие. Връзка с други науки.
2. Съдебна идентификация. Видове идентификация. Идентификационни и неидентификационни съдебни доказателства.
3. Идентификация на човека по признаците на външния му вид. “Словесен портрет”. Други криминалистични методи и средства за откриване извършителя на престъплението и установяване самоличността на пострадалия – компютърен портрет, фотофит, идентикит, фоторобот, скулптурна реконструкция.
4. Криминалистични методи и средства за откриване на съдебните доказателства – вероятностният метод, мисловната реконструкция и инструменталният метод и други. Криминалистични методи и средства за фиксиране на съдебните доказателства. Съдържание и изисквания. Използване на съдебната фотография и видеокласацията при огледа, претърсването и другите следствени действия. Криминалистични методи и средства за изследване и оценка на съдебните доказателства. Хипотези и критерии.
5. Наказателна регистрация. Същност, възникване и развитие. Значение. Обекти на наказателната регистрация. Нормативна основа и правни основания за извършването й. Видове наказателна регистрация.
6. Съдебна балистика – обща характеристика. Значение на съдебната балистика за откриване, изземване и изследване на следите и другите веществени доказателства, образувани при използването на огнестрелно оръжие. Откриване, фиксиране, запазване и изземване на огнестрелно оръжие, боеприпаси и на следите, които са образувани.
7. Учение за следите. Следите като веществено доказателство – понятие, видове и зависимост от различни класификационни критерии. Характеристика и значение на отделните видове следи за разкриването и разследването на престъплението.
8. Следи от ръце. Значение за разкриване на престъпленията. Място на следите от ръце при разследването на кражби, грабежи и други престъпления. Откриване, фиксиране, запазване и изземване на следите от ръце.
9. Следи от крака. Обстоятелства, които могат да бъдат изяснени. Значение на следите от крака при разследване на кражби, убийства и други престъпления.
10. Следи от зъби. Обстоятелства, които могат да бъдат изяснени. Значение на посочените следи при разследването на полови престъпления.
11. Други следи от човек – следи от кръв. Други веществени доказателства от биологичен произход. Значение.
12. Следи от оръдия за взлом. Обстоятелства, които могат да бъдат изяснени при разследването на кражби чрез взлом и други престъпления. Следи от автомобили. Обща характеристика.
13. Микроследи. Особености и значение. Криминалистични изисквания при откриването, фиксирането, запазването, изземването и изследването на микроследите.

ІІ. Особена част
14. Криминалистична експертиза – понятие и обща характеристика. Класификационни критерии. Обща методика на подготовката и извършването на криминалистичните експертизи.
15. Назначаване на съдебни експертизи. Проверка и оценка на експертното заключение.
16. Съдебнопочеркова експертиза. Обща характеристика. Понятие за почерка и факторите, които оказват влияние за изменението му. Свойства на почерка. Идентификационни признаци. Основания за назначаване. Обект и задачи. Видове сравнителен материал, който трябва да бъде осигурен.
17. Експертиза на подписа и цифровото писмо. Понятие и основни свойства и признаци на подписа и цифровото писмо. Експертиза за установяване на техническа (материална) поправка на подписи. Експертиза на документи, съставени след полагане на подписа (“кражба на подпис”).
18. Експертиза за установяване на заличаване по механичен и химичен начин в документи и разчитане на заличения текст. Експертиза за разчитане на заляти, зацапани или зачеркнати текстове в документи.
19. Експертиза за установяване на добавки в документи. Експертиза за установяване на преправки в документи.
20. Експертиза на материалите на документа. Експертиза на изгорели документи. Експертиза на тестове, написани с невидими мастила. Експертиза за установяване временаписването на документа.
21. Експертиза на следи от ръце (дактилоскопна експертиза).
22. Съдебнобалистична експертиза.
23. Следствени и съдебни версии. Видове версии в наказателното производство.
24. Организация на предварителното разследване и на съдебното следствие. Планиране на предварителното разследване и на съдебното следствие.
25. Оглед на местопроизшествието. Подготовка, извършване и закрепване на резултатите от огледа. Общи изисквания.
26. Оглед на труп и освидетелстване. Особености. Подготовка и тактика на извършване. Повторен оглед на труп (ексхумация). Повторен оглед на местопроизшествието. Основания и особености.
27. Други видове оглед – на документи и предмети, на автомобили и други превозни средства. Оглед в гражданското производство.
28. Претърсване на жилищни помещения и открити местности. Значение за събиране на веществени доказателства и книжа. Подготовка и тактика на извършване. Други видове претърсване. Личен обиск. Повторно претърсване.
29. Тактика на изземване. Значение за предварителното разследване и съдебното следствие. Особености на изземването като самостоятелно следствено действие и като действие при огледа, претърсването и личния обиск.
30. Разпит. Общи въпроси. Видове свободен разказ. Видове въпроси, които могат да бъдат зададени при извършването му. Основни тактически способи при разпита – характеристика. Разпит пред съдия.
31. Разпит на свидетели, свидетели-очевидци и на пострадалия в наказателното производство. Разпит на други свидетели. Фактори, влияещи върху достоверността на свидетелските показания. Защита на свидетеля. Разпит на свидетели в съдебното производство. Особености на разпита при лъжесвидетелстване.
32. Тактика на разпит на малолетни и непълнолетни свидетели. Процесуални и криминалистични различия от разпита на пълнолетни свидетели.
33. Разпит на съдебни експерти в предварителното и в съдебното производство. Особености.
34. Разпит на заподозрян. Разпит на обвиняем. Общи особености и изисквания на провеждане. Самопризнанието и неговото значение. Особености на разпита на непълнолетен обвиняем.
35. Разпит на подсъдим. Различия от разпита на обвиняем.
36. Тактика на очна ставка. Особености на очната ставка в съдебното следствие. Очна ставка между повече от две лица. Очна ставка в гражданското производство.
37. Разпознаване. Основания. Обща характеристика на подготовката, извършването и закрепването на резултатите от извършване на разпознаването. Повторно разпознаване – възможности и хипотези.
38. Разпознаване на живи лица. Видове разпознаване – в натура и по фотоснимки. Разпознаване на трупове, предмети и животни. Особености. Различия от разпознаването на живи лица. Разпознаване в гражданското производство. Основни хипотези.
39. Следствен експеримент. Общи изисквания към подготовката, извършването и закрепването на резултатите от следствения експеримент. Видове следствен експеримент. Разграничаване от другите следствени действия.
40. Неотложни следствени действия. Първоначални следствени действия. Последващи следствени действия. Характеристика. Общи черти и различия.
41. Разследване на убийства.
42. Разследване на автотранспортни престъпления.
43. Разследване на длъжностни присвоявания.
44. Разследване на документни престъпления.
45. Разследване на палежи.

Проф. Евгения Николова Коцева
Ст. ас. Десислава Давидкова
 
Мнения: 48

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта