Страница 1 от 1

Конспект по Криминалистика (ПУ)

МнениеПубликувано на: Пон Сеп 24, 2007 12:28 am
от Nelly
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
Юридически факултет


Въпросник по Криминалистика

1. Предмет, система и задача на криминалистиката. Връзка на криминалистиката с други науки
2. Версията като метод в разследването. Принципен подход при изграждане и проверка на версии
3. Начинът на извършване на престъпление като обект на анализ при изграждането на версии. Виктимологичният анализ при изграждането на версии
4. Същност и форми на идентификацията
5. Понятие за следа. Основни видове следи
6. Хомоскопни следи-отпечатъци /от ръце, крака, зъби, устни и др./. Откриване, фиксиране, изземване, изследване. Назначаване на експертиза
7. Механоскопни следи-отпечатъци /от предмети, инструменти, транспортни средства/. Откриване, фиксиране, изземване, изследване. Назначаване на трасологическа експертиза
8. Следи-предмети и следи-вещества. Изменение свойствата на обектите в качеството на следа. Следи-миризми. Пространствени изменения като следи. Откриване, фиксиране, изземване и изследване
9. Съдебна балистика. Следи от изстрел. Видове. Откриване, фиксиране, изземване и изследване. Назначаване на съдебно-балистична експертиза
10. Криминалистическо изследване на почерк. Назначаване на съдебно-почеркова експертиза
11. Изследване на писмена реч. Техническо изследване на документи. Назначаване на автороведческа експертиза
12. Криминалистическа регистрация - същност и предназначение. Видове криминалистически картотеки
13. Тактика на оглед на местопроизшествието – същност, подготовка и извършване. Основание за провеждане, процесуални изисквания и приобщаване на получените резултати към доказателствения материал по делото
14. Методи за получаване на информация за свързани с престъплението обстоятелства в процеса на огледа на местопроизшествието
15. Тактика на оглед на труп, лице и предмет – същност, подготовка и извършване. Основание за извършване, процесуални изисквания и приобщаване на получените резултати към доказателствения материал по делото
16. Тактика на претърсване и изземване – същност и подготовка. Основание за извършване, процесуални изисквания и приобщаване на получените резултати към доказателствения материал по делото
17. Стадии на претърсването. Методи за откриване на търсения обект
18. Тактика на обиск - същност, подготовка и извършване. Основание за извършване, процесуални изисквания и приобщаване на получените резултати към доказателствения материал по делото
19. Тактика на разпит - същност, подготовка и структура. Приобщаване на получените резултати към доказателствения материал по делото
20. Тактика на разпит на свидетел. Методи за оказване психологическа помощ на свидетеля за припомняне и възпроизвеждане на отразени в съзнанието му факти. Особености при разпита на малолетни и непълнолетни свидетели. Очна ставка
21. Тактика на разпит на заподозрян и обвиняем. Използване на доказателства в процеса на разпита на заподозрения и обвиняемия. Оценка на самопризнанието на обвиняемия
22. Тактика на разпознаване - същност, подготовка и стадии. Основание за извършване, процесуални изисквания и приобщаване на получените резултати към доказателствения материал по делото
23. Тактика на разпознаване на лица и трупове с неустановена самоличност. Основание, извършване, процесуални изисквания и приобщаване на получените резултати към доказателствения материал по делото
24. Тактика на разпознаване на предмети и животни. Специфични особености при разпознаване на сграда, помещение и участък от местност. Основание, извършване, процесуални изисквания и приобщаване на получените резултати към доказателствения материал по делото
25. Тактика на следствен експеримент. Основание, подготовка, извършване и приобщаване на получените резултати към доказателствения материал по делото.
26. Видове следствен експеримент
27. Назначаване на експертиза. Основание за назначаване на експертиза. Изготвяне на акт за назначаване на експертиза
28. Предмет на експертизата. Видове експертизи. Осигуряване на образци за сравнително експертно изследване
29. Извършване на експертизата. Заключение на експерта. Оценка на заключението на експерта
30. Разследване на убийство
31. Разследване на телесна повреда
32. Разследване на кражба
33. Разследване на грабеж
34. Разследване на измама
35. Разследване на документно престъпление
36. Разследване на автотранспортно престъпление
37. Разследване на палеж

ИЗГОТВИЛ: Проф. д.ю.н. Йонко Кунчев

Re: Конспект по Криминалистика (ПУ)

МнениеПубликувано на: Вто Май 18, 2010 1:27 pm
от slavi7640
Ако можете пратете ми лекции на проф. Кунчев на slavipetrov1985@abv.bg