Превенция, виктимология

Разработки по Криминология, съобразени с актуалното учебно съдържание.

Превенция, виктимология

от edelvais » Чет Ное 29, 2007 4:02 pm

. Понятие за превенция на престъпността.

Използва се термина “профилактика на личността” като заместител на термина превенция. Думата превенция означава предпазване, предупреждение. Превенцията на престъпността се разграничава със следните същностни черти: 1/ тя е особена социална дейност на държавата и обществото насочена към неутрализиране на престъпните фактори; 2/ превенцията на престъпността не е еднократна, а постоянна дейност; 3/ превенцията обхваща два етапа: изучаване и разкриване на криминогенните фактори и отстраняване на тези фактори. В правовите съвременни държави превенцията на престъпността е главно стратегическо направление в борбата с противообществените прояви и е регламентирано законодателно.Видове превенция на престъпността.


Превенцията на престъпността се разглежда на три равнища: общо социално; специално и индивидуално. Това разграничаване позволява да се деференцират конкретните превантивни мерки. Превенцията на престъпносттана общо социално равнище е дейност на социалните органи на централната власт, насочени към създаване на спокойна атмосфера. Тези мерки водят до снижаване на анти обществените появи. Превенцията на престъпността на специално криминологическо равнище има за предмет на дейност разкриване на специфичните причини и условия за отделните видове престъпност. Превенцията на индивидуално равнище представлява дейност на точно определени длъжностни лица, насочена към изкореняване на криминогенни фактори. Мерките тук се предприемат от възпитателни институции, бюра за социално подпомагане и т.н.


Виктимология.

Виктимология е учение за жертвата от престъпление. Жертвата това е човек или общност от хора на които пряко или косвено престъплението е причинило вреда.повишения риск едно лице да стане жертва на престъпление е виктимология. Виктимността на жертвата има само спомагателно значение за престъпното поведение на друго лице тя способства за реализиране на антисоциалната насоченост на престъпника. Виктимността се изразява в жестове действия които провокират другиго към реализиране на неговите намерения. Виктимизираните фактори пораждат виктимността. Такива са физическите недъзи, психическите заболявания, алкохолно опияняване, слепота, ниска възраст.жертва на престъпни посегателства стават и самотни възрастни хора, хора с рискови професии или деца

Типология на жертвите и виктимологична превенция.

Жертвите на престъпление могат да бъдат: 1/ случайна жертва – намираща се по стечение на обстоятелствата на виктомно място във виктимно време; 2/жертва със незначителни рискови качества; 3/жертва с повишени рискови качества-наркомани, скитници и др. Тази типология дава възможност за превантивна работа с всяка определена категория. Формите и средствата за виктимологичната превенция са разнообразни. Те са предназначени както за цялото население /даване знание на граждани за самозащита/ така и за определени хора с повишена виктимност /запознаване на възрастни хора с прийомите на крадци и измамници/. Виктимологичната превенция има за цел да намали риска определено лице или общност от хора да станат жертва на престъпни посегателства.
Аватар
 
Мнения: 135

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта