Социална психология - лекции, съдържание

Предмет и метод. Историческо развитие. Възникване на модерната правна социология. Разграничаване на юридическото. Юридическа система. Юридически плурализъм. Култура, социализация, правна социализация.

Социална психология - лекции, съдържание

от Росен » Нед Сеп 30, 2007 6:30 pm

СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ*
Лекции – проф. Крумов

1. Предмет и задачи на социалната психология.
2. Методи на социално-психологическото познание, общи теоретични постановки, видове методи.
3. Етапи на социално-психологическото изследване.
4. Подходи при анализа на социално-психологическите феномени: системен подход.
5. Психологически анализ на човешката дейност.
6. Генезис на дейностната система.
7. Категорията личност в психологическите теории за личността.
8. Процесът на социализация.
9. Просоциално поведение.
10. Аз-схеми и самооценка.
11. Социални нагласи: атитюдна организация на личността.
12. Социална мотивация.
13. Конформизъм и социално подчинение.
14. Социални, ролеви и междуличности отношения.
15. Информационна страна на общуването.
16. Интерактивна страна на общуването.
17. Социална перцепция и атрибуция. Фундаментална атрибутивна грешка.
18. Ефект на първенството и ефект за ореола.
19. Психологически детерминанти на асоциирането.
20. Общуване и защитни механизми. Основни методи за защита.
21. Видове социални общности.
22. Неорганизирани социални общности. Класификация и механизми на образуване.
23. Тълпа – същност и класификация.
23А. Разгръщане на поведението на тълпата.
24. Управление на впечатлението.
25. Видове организирани социални общности.
26. Същност на малките групи. Граници и класификация.
27. Основни характеристики на малките социални общности.
27А. Структуриране на междуличностните отношения.
28. Лидерство и лидерски стилове.
29. Авторитет, власт, влияние в група.
30. Власт и зависимост.
31. Легитимно и нелегитмно поведение в групите.
32. Позитивни и негативни поведенчески тактики в група.
33. Агресия и агресивно поведение.
34. Същност и основни характеристики на груповите цели.
35. Динамика и класификация на груповите цели.
36. Структура на властта в неорганизираните социални общности.
37. Групова ефективност.
38. Социална идентичност.

*Поради незвисещи от мен причини заглавията не съвпадат навсякъде, а на места е объркана номерацията на темите.
 
Мнения: 41

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта