(ПУ) 29. ПРАВЕН РЕЖИМ НА РИБОЛОВА И ЛОВНОТО СТОПАНСТВО

Разработки по екологично право, съобразени с актуалната нормативна уредба и съдържанието на учебната дисциплина.

(ПУ) 29. ПРАВЕН РЕЖИМ НА РИБОЛОВА И ЛОВНОТО СТОПАНСТВО

от lindeman_ » Сря Дек 17, 2008 5:31 pm

29. ПРАВЕН РЕЖИМ НА РИБОЛОВА И ЛОВНОТО СТОПАНСТВО

1. Норм.актове - З-н за рибарството и аквакултурите (ЗРА); субсидиарно приложение: ЗООС, ЗУТ, подзаконови норм.актове по тяхното прилагане
2. Правни мерки за защита на рибното стопанство:
а) правни мерки по ЗРА:
- публична и частна собственост в/у рибите и др.водни животни – чл.2, ал.2;
- ----ІІ---- в/у рибно-стопанските обекти – чл.2, ал.1;
- специални правила за извършване на стопански риболов – чл.17-21;
- ----ІІ---- на любителски риболов – чл.22-24
> Предпоставки за придобиване право на любителски риболов са: издаване на билет и заплащане на таксата за билета.
> Изключения: риболовът в Черно море е свободен, за лица под 14 год. не важат изискванията, за хора с увреждания, за жени над 60 год. и мъже над 65 год. 50 % от таксата
- специални правила за извършване на аквакултурни дейности – чл.25-28. Контролът в/у тази д-ст се извършва от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури към МЗГ ( както и за любители);
- специални правила, свързани с опазването на рибните ресурси – чл.29-45;
- специални правила относно търговията и превоза на риба и др.водни животни
б) правни мерки по ЗООС – като тема 17;
3. Юридическа отг-ст за защита на рибното стопанство:
а) админ.наказ.отг-ст – чл.56-91 ЗРА;
б) гражданска отг-ст – деликтна по специален ред на основание чл.90, ал.2 и параграф 2 ЗРА. Обезщетението се приема по наредба, приета от МС - “Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси” (2001г.);
в) екологоправна имуществена отг-ст – чл.56-91 ЗРА – когато правонарушител е ЮЛ
г) наказателна отг-ст – чл.238-240 НК – чл.238 – неправомерен риболов във вътрешни води; 239 – незаконосъобразна развъдна д-ст; 240 – неправомерен риболов в Черно море; 354а – информационен член.
Аватар
 
Мнения: 168

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта