Конспект по Защита правата на човека (ЮЗУ)

Идейно-философски предпоставки. Роля на правата на човека. Индивидуални и колективни права на човека. Основни конституционни права. Международното право и правата на човека. ЕС и правата на човека.

Конспект по Защита правата на човека (ЮЗУ)

от Росен » Чет Сеп 27, 2007 7:30 pm

ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

1. Историческа еволюция на идеята за правата на човека. Идейно-философски основи и теории за правата на човека.
2. Правата на човека като система. Съотношение и взаимна зависимост между отделните видове права.
3. Правата на човека - предмет на вътрешното и на международното право.
4. Индивидуални и колективни права.
5. Права на човека и права на гражданина.
6. “Три поколения” права на човека.
7. Системата на ООН за правата на човека.
8. Универсални инструменти за защита правата на човека.
9. Международна защита на правата на човека в системата на ООН.
10. Регионални инструменти за защита правата на човека.
11. Съветът на Европа и правата на човека.
12. Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи. Допълнителни протоколи.
13. Европейски съд по правата на човека. Състав, структура, функции.
14. Производство пред Европейския съд по правата на човека по индивидуалните жалби.
15. Европейска социална харта. Способи и средства за защита на социално - икономическите права.
16. Европейският съюз и правата на човека.
17. Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и правата на човека.
18. Ролята на неправителствените организации за защита правата на човека.
19. Правата на човека при осъществяване на правосъдието.
20. Защита правата на етническите, религиозни и езикови малцинства.
21. Правата на човека и принципа на недискриминация.
22. Омбудсманът и правата на човека.
23. Правата на човека и международното хуманитарно право.
24. Правата на човека - глобален проблем. Нови измерения.

ИЗГОТВИЛ: доц. д-р Добринка Чанкова

ЛИТЕРАТУРА
1. Правата на човека и тяхната защита, Сборник международни актове под редакцията на Д. Чанкова, София, 2001 г.
2. Друмева, Е .и Каменова, Ц. – Права на човека, 2000 г.
3. Ван Дайк, П. и Ван Хууф, Г. – Европейската конвенция за правата на човека – теория и практика, София, 2000 г.
4. Основни права на човека, под редакцията на Е. Танчев, 2002 г.
5. Бургентал, Т. и Александров, Ст. – Международно право по правата на човека, 1997 г.
6. Форсайт, Д. Правата на човека в международните отношения, 2002 г.
7. Европейска социална харта. Кратък справочник, 2002 г.
8. Хюфнер, Кл., Константинов, Е. и Ройтер, В., Закрила на правата на човека. Международни механизми. С, 2001 г.
9. Европейска конвенция по правата на човека, Учебно помагало, под редакцията на Д. Чанкова, С., 2005 г.
 
Мнения: 41

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта