18 .. Правосъзнание, правна култура, правно възпитание

Конспекти и разработки по Обща теория на правото, съобразени с актуалното учебно съдържание.

18 .. Правосъзнание, правна култура, правно възпитание

от Lady_Croft » Пон Сеп 24, 2007 4:39 pm

Въпрос 18:
Правосъзнание, правна култура, правно възпитание


1. Правосъзнание
Правосъзнанието е особен елемент на правната действителност. Главната черта, която е присъща именно нему, и която го поставя в особено положение сред всички явления на правната действителност, се свежда до това, че то е специфична “чиста” форма на обществено съзнание.
Правосъзнанието притежава всички качества и характеристики, които са присъщи на общественото съзнание.

(->) понятие
Под термина правосъзнание се разбират различните прояви на духовния, интелектуалния и социално-психологическия живот, които са свързани с правната сфера, но не образуват органическа цялостност.

(->) основни елементи на правосъзнанието
- общоприети представи за правото
- ориентацията на обществото към един или друг юридически режим
- то е социално-психологическо явление, т.е. включва обществени емоции, настроения, симпатии и др.

(->) основни разлики между право и правосъзнание
- докато правото се опира върху държавната принуда, правосъзнанието действа в духовната сфера
- правото е структурирана цялостна нормативна система, докато П е разединена съвкупност от правни разбирания

(->) видове правосъзнание
- професионално – това е правосъзнанието на юристите-специалисти, което се основава на юридическите знания; то е фактор, включващ се в процеса на правотворчеството и правоприлагането
- масово – обикновеното, “всекидневно” разбиране за правото, но в него основна роля имат социално-психологическите фактори – емоции, настроения и т.н.; ценността на масовото правосъзнание е в това, че изразява външно потребностите на социалния живот, популярното чувство за право и законност

2. Правна култура
(->) понятие
Правната култура е достигнатото равнище на развитие на регулативните качества на правото, на натрупаните правни ценности, на равнището на юридическата техника.

(->) елементи
- състоянието на правосъзнанието в обществото; степента на осъзнаване необходимостта от прилагане на законовите изисквания; степента на развитие чувството за право и законност; мащабите и дълбочината на професионалното правосъзнание – това ще рече подготовката на юристите и развитието на юридическата наука
- състоянието на законността – това е най-висшата проява на културата на обществото, степента, в която се спазват практически законите
- състоянието на законодателството: това означава степента на адекватно регулиране на съответните обществени отношения, т.е. колко са адекватни законите, колко адекватно отразяват те действителността; строго следване на правотворческата процедура и добра юридическа техника
- състоянието на съдебната практика, практиката на прокуратурата и правоприлагащите органи (това ще рече доколко те способстват за опазване на правовия ред, степента, в която чрез своите действия укрепват доверието, законността и справедливостта)

3. Правно възпитание
(->) понятие
Правното възпитание представлява разпространяването на висока правна култура сред населението, утвърждаване на позитивна за правния ред ценностна ориентация на обществото, създаване на чувство у обществото за дълг, ред и отговорност.
Правното възпитание е онзи проводник между смисъла и съдържанието на правото като основен ценностно-нормативен регулатор на реалиите на обективната действителност, и поведението на правните субекти като отражение на заложените в действащото право ценности.
Правното възпитание намира своя най-висш и завършен израз в гражданското общество, където се отразяват ценностите на съвременните демократични и хуманни възгледи.
"За да се възкачиш до Бога, трябва да слезеш в самия себе си." Виктор Юго
Аватар
Модератор
 
Мнения: 192

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта