22 .. Право и морал

Конспекти и разработки по Обща теория на правото, съобразени с актуалното учебно съдържание.

22 .. Право и морал

от Lady_Croft » Пон Сеп 24, 2007 4:41 pm

Въпрос 22:
Право и морал


1. Право и правни норми, морал и морални норми
Правото и моралът са два от най-значимите културни феномени на човешката еволюция.
Правото е основният и най-важен ценностно-нормативен регулатор на обективната действителност.
Правните норми представляват възникващи от държавата в лицето най-често на компетентен правотворчески държавен орган общи правила за поведение, които се създават за осъществяване на правно регулиране на обществените отношения посредством предоставянето на юридически права и възлагането на юридически задължения на субектите на правото и които правила са гарантирани от принудителната сила на държавата.
Но правните норми не са единствените норми, които регулират обществените отношения. Взаимодействието между членовете на социума се осъществява и посредством други видове социални норми, сред които и моралните.
Моралът може да се разгледа като една съвкупност от норми, принципи, правила и идеали за поведение и отношения между членовете на дадено общество.
Моралните норми се изразяват в оценка на човешкото поведение от гледна точка на критерии, каквито са “справедливо” и “несправедливо”, “добро” и “зло”, “честно” и “нечестно”.

2. Морални норми
За разлика от обичайните норми, при които фактическото и дължимото поведение са неразграничени и съществуват заедно, моралните норми са основани върху ясното разграничение между фактическо и дължимо поведение. Те възникват тогава, когато в обществото се формират ясни разбирания относно това какво е дължимото поведение на отделния човек. Освен това, при моралните норми е налице ясно разграничаване между моралните права и задължения.

3. Морална оценка
Реализацията на моралните норми се осъществява чрез съпоставянето им с фактическото поведение на субекта и се нарича морална оценка. Всеки член на социалната група може да бъде автор на морална оценка. Извършителят на дадено действие също може да дава морална самооценка на своето поведение. Вътрешният механизъм, който реализира моралните самооценки, се нарича съвест.
Моралната оценка може да бъде положителна или отрицателна. Във втория случай тя представлява основание за пораждането на морална санкция. Моралната санкция има 3 основни характеристики:
(->) тя е вътрешна
Вътрешна е, защото нейното определяне и реализация са строго индивидуални и изцяло зависят от този, който извършва моралната оценка. Възможно е санкцията да се изрази в промяна на външното поведение спрямо извършителя на морално укоримото действие. Това обаче не променя нейното естество на вътрешна санкция, защото при реализацията на моралната санкция не е налице прилагане на външна принуда. Отрицателната самооценка се реализира чрез съвестта на автора на дадено действие.
(->) тя е спонтанна
Спонтанна е, защото липсва всякаква организация и координация между тези, които осъществяват моралната оценка.
(->) тя е дисперсна
Дисперсна е, защото се осъществява от всички членове на обществото, а не от предварително посочен централен орган.

Друга важна характеристика на моралните норми е, че те не са предварително точно определени. Докато правните норми съдържат еднозначно предписание относно това какви действия се дължат при определена фактическа ситуация, моралните норми съдържат значителни възможности за конкретизация и индивидуализация на моралната оценка на едно фактическо поведение в зависимост от редица фактори – кой е автор на действието, неговите конкретни подбуди, мотиви и цел.

4. Морални принципи и морални идеали, морално поведение
Моралът като регулативна система се състои не само от морални норми, но и от морални принципи и морални идеали, които действат съвместно.
Моралните принципи представляват общи начала, на които е подчинено цялостното поведение на един човек като морална личност.
Моралните идеали представляват образци на личности, носители на доминиращите в конкретното време значими морални добродетели.
Моралното поведение е резултат не само на действието на конкретна морална норма. То се формира съобразно моралните идеали на епохата и моралните принципи на конкретния човек.
"За да се възкачиш до Бога, трябва да слезеш в самия себе си." Виктор Юго
Аватар
Модератор
 
Мнения: 192

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта