23 .. Право и корпоративни норми, право и обичаи ...

Конспекти и разработки по Обща теория на правото, съобразени с актуалното учебно съдържание.

23 .. Право и корпоративни норми, право и обичаи ...

от Lady_Croft » Пон Сеп 24, 2007 4:44 pm

Въпрос 23:
Право и корпоративни норми, право и обичаи, право и религиозни норми


Правните норми действат в обществото, като определят поведението на хората заедно с други видове социални норми. Всяка социална норма съдържа правило за поведение, чието неизпълнение води до пораждането на социална санкция. Това е общото между правните норми и другите социални норми - корпоративните, обичайните и религиозните норми.

1. Право и корпоративни норми
(->) понятие за корпоративни норми
Корпоративни сдружения (КС) възникват, когато една група лица обединят услилията си за постигане на една позволена от закона цел. За осъществяване целите на корпорацията тя има нужда от норми, чрез които да регламентира дейността си и отношенията между членовете си. Те са поместени в регламента на корпорацията. Той се състои от корпоративни норми (КН). Действието на корпоративните норми се разпростира единствено върху членовете на корпорацията. Отношенията, попадащи под регламентация, могат да бъдат членствени, имуществени, служебни и др.
Корпоративните норми не могат да противоречат на закона. При регистрация на корпорацията съдът проверява законността на КН. След регистрацията всеки член на корпорацията или прокуратурата може да сезира съда, ако корпоративните норми не биват спазвани.

(->) характер на корпоративните норми
Характерът на корпоративните норми може да бъде разгледан от 2 гледни точки:
1) автономен характер
Корпорациите сами изработват своя регламент, без външна намеса. Единственото условие е той да не противоречи на закона.
2) субсидиарен характер
Днес корпоративните норми имат субсидиарен характер, за разлика от Средновековието, когато корпорациите (цеховете, търговските корпорации, църквата) са били независими от централната власт. Тогава корпоративните норми са били пряк източник на правото. През 19 век те губят този свой статут поради централизацията на държавната власт и се превръщат в субсидиарен източник на правото.

(->) видове корпоративни норми
1) публични – имат приложение по отношение на партии, изповедания, сдружения, фондации, университети
2) частни – имат приложение по отношение на търговски дружества, кооперации

NB: Корпоративните норми не бива да се смесват с правилниците на общините и държавните органи. Тези правилници имат характер на нормативни актове и се приемат от органи с правотворческа компетентност и са пряк източник на правото.

2. Право и обичаи
(->) понятие за обичайни норми
Обичайните норми са първите социални норми, които възникват в еволюцията на човешкото общество.
Обичаят е правило за поведение, установено и придобило задължителност поради своята дълготрайна употреба. Обичаят е социална норма – стандарт за поведение на членовете на социалната група. Той става задължителен фактически, а не чрез упражняване на сила и власт от държавната власт.
Обичайната норма се съдържа в трайното и повтарящо се поведение на членовете на социалната група.

(->) развитие на обичайните норми
В ранните общества – род, племе, човекът не притежава социална свобода и е зависим от общността. Отделният индивид е можел да оцелее само като част от групата. Свобода за отделната личност, разбираща се като възможност за свободен избор на различни варианти за поведение, не е съществувала. Именно тази липса на социална свобода е била за отделния индивид главният стимул за спазване на обичая.
По-късно се появяват варианти за избор на поведение на индивида. Спазването на обичая вече се основава на психологическата нагласа – навика, привичката на един човек да има строго определено поведение в дадена житейска ситуация.

(->) характеристики на обичая
- консервативност – устойчивост и неизменност в продължение на столетия
- не се мотивира от индивидуална преценка и мотивация, а всеки индивид от социалната група при наличието на определени обстоятелства постъпва по един и същ начин
- изпълнява се доброволно от адресатите
- санкционната защита на обичая се налага от всеки един член на общността; обичайните санкции са сравнително малко на брой, те не са така ясно очертани и специализирани, както правните санкции; най-тежката обичайна санкция е изолирането или изгонването от социалната група

Обичайните норми прерастват в правни обичаи – това е преход към правните норми. В миналото неспазването на правните обичаи се е санкционирало от съдилищата, които са налагали правна санкция при неизпълнението им.
В съвременните общества обичаят не е изчезнал, но запазва приложното си поле в ограничени области на социалния живот – предимно в битовите отношения в рамките на обособени групи.

3. Право и религиозни норми
(->) понятие за религиозни норми
Религиозните норми са вид социални норми, които имат основание в съществуването на Бог, легитимират се чрез неговата воля, считат се за божествено предопределени.

(->) характеристики на религиозните норми
- действие само върху религиозните хора, които приемат съществуването на Бог на основата на своята вяра
- съдържат точни, конкретни правила за поведение – какво да се върши и какво да се избягва
- санкцията за нарушение на нормата е трансцедентна – реализира се в рамките на друго съществуване – след смъртта.
- религиозните норми са ефективни, защото религиозният човек е убеден, че животът му не завършва с физическата смърт

NB: Религиозните норми трябва да се отграничават от нормите на каноническото (църковно) право, прилагано в някои исторически периоди. Неговите норми са били чисто правни, а не религиозни.
"За да се възкачиш до Бога, трябва да слезеш в самия себе си." Виктор Юго
Аватар
Модератор
 
Мнения: 192

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron