24 .. Основни правни системи на съвременността

Конспекти и разработки по Обща теория на правото, съобразени с актуалното учебно съдържание.

24 .. Основни правни системи на съвременността

от Lady_Croft » Пон Сеп 24, 2007 4:48 pm

Въпрос 24:
Основни правни системи на съвременността


1. Правна система и национални правни системи
Правото е основен ценностно-нормативен регулатор на обективната действителност, сложен социален феномен, който може да съществува на различни плоскости, да има различни битиета:
(->) психологическо
(->) институционализирано
(->) правно поведение
Тези аспекти на правото като изключително комплициран социален феномен съществуват комулативно. Всички те са обозначени, обхванати и съдържащи се в правната система.
Днес съществуват около 240 държави, всяка от които притежава своите специфични измерения на правото. Затова националната правна система е различна и уникална за всяка държава. Всяка национална правна система включва присъщите на дадена държава:
1) позитивно право
2) правосъзнание
3) правни отношения и правни връзки
4) правни институции
В съвременния свят съществува устойчива тенденция за унификация на националните правни системи под влияние на международното право и под нарастващата роля на закона. Нормативните актове днес се превръщат в монополен източник на правото, а обичаите и правните прецеденти отстъпват от своята значимост.

2. Правни семейства
Рене Давид предлага съвкупностите от правни системи да се групират в правни семейства.
Правните семейства са съвкупности от национални правни системи, обединени от общи характерни черти относно структурата на основните източници на тяхното позитивно право.
Правните семейства могат да бъдат разглеждани в тяхното историческо развитие и в тяхното съвременно проявление.
Съвременните правни семейства традиционно са основно обособени като:
1) континентално (романо-германско) правно семейство
2) семейство на общото (англо-саксонско, прецедентното) право
3) религиозно-традиционното правно семейство

Към тях с известни условности могат да бъдат причислени и:
4) мюсюлманско правно семейство, което гравитира към религиозно-традиционното правно семейство
5) социалистическо правно семейство, което гравитира към континенталното правно семейство

Предвид на сближаването на отделните национални правни системи, и самите съвременни правни семейства също са в постоянен процес на конвергенция, на взаимно проникване. Между тях все повече нараства общото и намалява различното. В съвременните правни семейства приликите са много повече от разликите. Най-много влияние върху другите правни семейства оказва т. нар. континентално (романо-германско) правно семейство, доколкото във всички правни семейства законът е и става все-повече количество и качествено най-значимия източник на правото.
В наше време категорията "правно семейство" все повече се използува само за дидактически цели и има предимно историческо, отмиращо значение.

3. Критерии за разграничаване на отделните правни семейства
Критериите за разграничаването на отделните правни семейства са твърде условни и спорни, но все пак могат да бъдат отдиференцирани 2 вида такива:

1) основен
Основният критерий групира правните семейства в зависимост от това, кой от основните източници на правото (законът, обичаят или прецедентът) е традиционно водещ в съответното правно семейство. Според него правните семейства се делят на:
(->) семейство на континенталното (романо-германското) право (най-важен източник на правото – законът)
(->) семейство на общото (англо-саксонското, прецедентно) право (най-важен източник на правото – правният прецедент)
(->) семейство на религиозно-традиционното право (най-важен източник на правото – обичаят)

2) допълнителен (политически, идеологически)
Според този критерий:
(->) от семейството на континенталното (романо-германското) право се обособява като отделен вид семейството на социалистическото право
(->) от семейството на религиозно-традиционното право се обособява като отделен вид семейството на мюсюлманското право

4. Сравнително право
Общото в различията на отделните правни системи се търси от сравнително-правния метод, който впоследствие според някои изследователи прераства в самостоятелна наука, която днес те наричат сравнително право.
Сравнителното право съпоставя националните правни системи и съвременните правни семейства.
Според други изследователи обаче самостоятелното съществуване на сравнителното право като наука е спорно. От различни гледни точки то може да бъде разгледано като:
- дял на правната социология
- аспект на правната аксиология
- технология за превод и обяснения на термини и институти
- метод на научно изследване
Последният подход е преобладаващ при дефинирането на категорията “сравнително право”.
"За да се възкачиш до Бога, трябва да слезеш в самия себе си." Виктор Юго
Аватар
Модератор
 
Мнения: 192

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта