25 .. Романо-германска правна система

Конспекти и разработки по Обща теория на правото, съобразени с актуалното учебно съдържание.

25 .. Романо-германска правна система

от Lady_Croft » Пон Сеп 24, 2007 4:52 pm

Въпрос 25:
Романо-германско (континентално) правно семейство


1. Произход
Романо-германското правно семейство възниква на базата на древноримското право. Основите му се залагат през 12 век от глосаторите и постглосаторите, които възраждат класическите римскоправни образци. По-късно към фундамента му се напластява и политическата философия на Ренесанса и на демократическите революции от ХVІІ и ХІХ век. В него намира израз една укрепнала и централизирана държавност.

2. Разпространение
Романо-германското правно семейство е разпространено предимно в континентална Европа.

3. Водещ източник на правото
Водещ източник на правото е законът в широкия смисъл на думата (т.е. като синоним на нормативен акт).

4. Основна сфера на регулиране
Основната сфера, която регулира континенталното правно семейство, са отношенията между гражданите.

5. Водещ структурен дял на правото
Водещ структурен дял е частното право.

6. Йерархия на източниците на правото
Съществува йерархия на всички източници на правото, начело с нормативните актове, в това число с вътрешна йерархия в самите нормативни актове, начело на която са Конституцията и законите.

7. Разлика между (обективното, позитивното) право и закона
Често не се прави, обикновено се отъждествяват.

8. Роля на закона (нормативния акт)
Ролята на закона в континенталното правно семейство е постоянно висока, монополна. Налице е дори тенденция на отъждествяване на правото със закона. Такава откриваме например в познатата максима “Всички са равни пред закона”. Основният принцип в континенталното правно семейство е “върховенството на закона”. Самите нормативни актове са подробни, дълги и изчерпателни. Единствено в това правно семейство се използват и подзаконови нормативни актове.
Правни обичаи почти няма. Съдебният прецедент засилва постоянно своята роля, която обаче като цяло е твърде малка.

9. Структура на правото
Признава се структурното деление на позитивното право на дялове - материално и процесуално, публично и частно, вътрешно и международно.

10. Система на правото
Признава се делението на позитивното право на правни отрасли и правни институти.

11. Система на съдилищата
В континенталното правно семейство съдебната система е тристепенна – състои се от първа, апелационна и касационна инстанция. Системата на съдилищата е дуалистична – има общи и административни съдилища, като общите се занимават с граждански и наказателни дела, а административните – с административни дела. Системата обхваща районни, окръжни, апелативни и върховни съдилища (ВАС + ВКС).
Има прокуратура, която е причислена към съдебната власт. Съдиите и прокурорите се назначават от президента, а в България - от Висш съдебен съвет.
По начало съдилищата (без донякъде най-висшите - ВКС и ВАС) не са профилирани на трудови, търговски, административни, семейни и прочие, а са универсални.

12. Съдебен състав и съдебна процедура
Съдебният състав е единен. Съдията и съдебните заседатели са равноправни и решават всички въпроси по делата заедно. Съдебни заседатели са малобройни в съдебните състави (обикновено образуват съдебен състав, в който участвуват един съдия плюс двама съдебни заседатели). Те участвуват само по някои най-тежки наказателни дела. Определят се за участие в конкретен състав по дадено дело не от страните по делото, а от самия съд. Често пъти се избират като цяло от самото население.
Съдиите, адвокатите, прокурорите задължително трябва ад притежават юридическо образование.
Съдебната процедура е недобре развита, почти липсва предварително помирително производство. Съдебните решения задължително се мотивират.
В континенталното правно семейство няма следствие. Разследванията се извършват от полицията и се подпомагат от съдия-следовател.

13. Принцип на правно регулиране
Принципът на правното регулиране е да се върви от общото към частното, конкретното; от общата правна норма към конкретното правно разпореждане (правоприложно или реализационно).

14. Подсемейства
В съвременното континентално правно семейство могат да се обособят и подсемейства. Съществуват различни теории за тяхното разграничаване, но според преобладаващото мнение те са 4:
1) романско (Италия, Испания, Португалия, Франция)
2) германско (Германия, Австрия, скандинавските страни)
3) славянско (бившите социалистически държави)
4) латиноамериканско (латиноамериканските държави)
"За да се възкачиш до Бога, трябва да слезеш в самия себе си." Виктор Юго
Аватар
Модератор
 
Мнения: 192

Re: 25 .. Романо-германска правна система

от iodine » Вто Май 25, 2010 7:56 pm

Допълнения от лекциите на Г. Денков:

Формиране

I етап
Започва развитието си през XII в. Формира се на базата на римското частно право. Древният Рим взима най-доброто от другите народи за своето право и така достига върха на древното право. След разпада на римската държава важна роля играе християнството и папата (за континенталното семейство). През XII в. се появява учението на глосаторите - разработват универсално право, което да се налага в бъдещата папска държава. Те използват римското право, за да го създадат по поръчка на римския първосвещеник. Глосаторите използват Юстиниановата компилация и оставят интерлинеални бележки. Също изготвят и закони за градовете-държави от периода.

II етап
XVI - XVII в. - появява се идеята за човешките права, институциите, равенството.

III етап
XVIII - XIX в. - Формират се национално-правни държави, умира идеята за единна папска държава, а с нея и тази на универсалното право. Появява се Рационализма.

XIX - XX в. - окончателно се формира континенталното правно семейство.

Разпространение

Държавите от континентална Европа, Русия и всички бивши съветски републики, Турция, Южна и Централна Америка.

Система на съдилищата

Не се срещат често специални съдилища.
 
Мнения: 30


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron