27 .. Други правни системи на съвременността

Конспекти и разработки по Обща теория на правото, съобразени с актуалното учебно съдържание.

27 .. Други правни системи на съвременността

от Lady_Croft » Пон Сеп 24, 2007 5:00 pm

Въпрос 27:
Други правни системи на съвременността


Освен романо-германското и англо-саксонското правно семейство съществуват и други правни семейства. Такива са например религиозно-традиционното, мюсюлманското и социалистическото.

(#) Религиозно-традиционно правно семейство

1. Произход
Формира се на база на правните обичаи.

2. Разпространение
Предимно в държави от Африка, а също и в някои азиатски държави като например Индия и Япония.

3. Водещ източник на правото
Обичайните норми, които са с основно, преобладаващо значение не във всички правни отрасли, а предимно в семейното и в наследственото право.

4. Основна сфера на регулиране
Основната сфера на регулиране са отношенията между гражданите.

5. Водеща структура на правото
Водещата структура на правото е частното право.

6. Йерархия на източниците на правото
Съществува йерархия, начело с нормативните актове, като начело са Конституцията и законите.

7. Различаване на правото от закона
Прави се постоянна и неотклонна разлика между право и закон.

8. Роля на закона
Ролята на закона е висока и нараства все повече. Правните обичаи намаляват своята роля. Засилва се ролята на прецедента.

9. Структура на правото
Структурата на правото е същата като при континенталното правно семейство - материално и процесуално, публично и частно, вътрешно и международно.

10. Система на правото
Системата на правото се дели на правни отрасли и правни институти, както при континенталното правно семейство.

11. Система на съдилищата
Съдилищата се делят на районни, окръжни, апелативни, върховни.
Има прокуратура, която е част от съдебната власт.
По начало съдилищата (без най-висшите) са профилирани по компетентност на трудови, търговски, административни, семейни и пр.

12. Съдебен състав - единен
Обикновено няма съдебни заседатели, а когато има, всички въпроси се решават заедно от съдебните заседатели и от съдията, също както при континенталното правно семейство.

(#) Мюсюлманско правно семейство

1. Произход - на база на мюсюлманската религия.
2. Разпространение - ислямските държави.
3. Водещ източник на правото - религиозните норми.
4. Основен обект на регулиране - отношенията между гражданите.
5. Водеща структура на правото - частното право.
6. Йерархия на източниците на правото - съществува начело с религиозните норми.
7. Роля на закона - висока.
8. Структура на правото - материално и процесуално, публично и частно и пр.
9. Система на правото - дели се на правни отрасли.
10. Система на съдилищата - районни, окръжни, апелативни, върховни (ВАС плюс ВКС). Има прокуратура, която е част от съдебната власт. По начало съдилищата (без най-висшите) са профилирани на трудови, търговски, административни, семейни и пр.
11. Съдебен състав - единен - по начало няма съдебни заседатели.

(#) Социалистическо правно семейство

1. Произход
Социалистическото правно семейство се създава на базата на континенталното правно семейство, като се различава от него най-вече по допълнителния идеологически (политически) критерий (в това семейство правото съдейства за изграждане на социалистическото общество).

2. Разпространение
Социалистическото правно семейство се среща във все още съществуващите социалистически държави (като Куба, Корея, Китай, Виетнам).

3. Водещ източник на правото
Водещ източник на правото в социалистическото правно семейство е законът (нормативният акт).

4. Основна сфера на регулиране
Основната сфера на правно регулиране са отношенията между гражданите.

5. Водещ структурен дял на правото
Водещ структурен дял на правото е публичното право.

6. Йерархия на източниците на правото
Съществува йерархия на всички източници на правото, начело с нормативните актове, в това число с вътрешна йерархия в тях, начело с Конституцията и законите.

7. Разлика между обективно (позитивно) право и закон
Често не се прави, обикновено се отъждествяват.

8. Роля на закона (нормативния акт)
Ролята на закона е постоянно висока, монополна. Правни обичаи почти няма Съдебният прецедент засилва постоянно своята роля.

9. Структура на правото
Признава се структурното деление на позитивното право само на материално и процесуално и на вътрешно и международно, но не и на публично и частно.

10. Система на правото
Признава се делението на позитивното право на правни отрасли и правни институти.

11. Система на съдилищата
Системата на съдилищата се състои от районни, окръжни, апелативни и върховни съдилища.
Има прокуратура, която е към съдебната власт, а ръководителите на прокурорските колегии не се избират, а се назначават централизирано от главния прокурор, който е различен от министъра на правосъдието.
Съдилищата не са профилирани на трудови, търговски, административни, семейни и прочие, а са универсални.

12. Съдебен състав - единен
Съдията и съдебните заседатели са равноправни и решават всички въпроси заедно.
Съдебни заседатели има само по някои най-тежки наказателни дела и по някои брачни дела. Съдебните заседатели се избират от населението, а за участие в конкретен съдебен състав се определят от съда. Съдебните заседатели заедно със съдия образуват съдебен състав в съотношение най-често от двама съдебни заседатели и един съдия.

13. Принцип на правно регулиране
Принципът на правно регулиране в социалистическото правно семейство е от общото към частното, конкретното; от общата правна норма към конкретното правно разпореждане (правоприложно или реализационно).
"За да се възкачиш до Бога, трябва да слезеш в самия себе си." Виктор Юго
Аватар
Модератор
 
Мнения: 192

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 1 госта