82 .. Нормативни юридически актове. Видове

Конспекти и разработки по Обща теория на правото, съобразени с актуалното учебно съдържание.

82 .. Нормативни юридически актове. Видове

от Lady_Croft » Пон Сеп 24, 2007 5:18 pm

Въпрос 82:
Нормативни юридически актове. Видове


1. Понятие
Посредством нормативните юридически актове се конституират и закрепват проявленията на общата правна нормативност (общите правни правила).
Те са най-важните ЮА и имат особена система, явяваща подсистема на тази на ЮА, и своя йерархия, явяваща се подйерархия на тази на ЮА. Те имат също официален характер и специален ред на приемане, изменение и отменяне. Нормативните актове са основни юридически актове, защото те по общ начин регулират поведението на правните субекти.
НА са юридически актове, с които се създава, изменя или прекратява действието на правни норми.

2. Родови черти на нормативните юридически актове като вид юридически актове:
(->) имат познавателно съдържание - дават, предписват общи модели за поведение на правните субекти
(->) имат волево съдържание - изразяват държавната воля
(->) имат оценъчно съдържание - закрепват официалния морал
(->) те са битие (носител, инструмент за конституирането) на позитивното право

3. Видови черти на нормативните юридически актове като вид юридически актове:
(->) по отношение на формата - тя винаги е писмена (документална)
(->) по отношение на връзката с държавата - винаги държавата е техен създател
(->) по отношение на своя субект - това е само държавата
(->) по отношение на правилата за поведение, които съдържа - нормативните актове съдържат предимно правни норми, само понякога по изключение могат да съдържат и индивидуални правила за поведение (в преходните и заключителни разпоредби)
(->) те имат официален характер

4. Официален характер на нормативните актове
Той се изразява се в това, че те:
(->) се издават в рамките на компетентност на съответния държавен орган
(->) са винаги в документална форма
(->) при своето създаване спазват йерархията на нормативните актове
(->) притежават специална нормативно уредена процедура за тяхното създаване, включваща обикновено четири етапа - подготовка, обсъждане, приемане и обнародване в "Държавен вестник"
(->) се обнародват задължително в официоза на държавата "Държавен вестник", което обнародване е от значение за тяхното влизане в юридическа сила. Има НА, които не се обнародват в "Държавен вестник", като например наредбите на Общинските съвети.

5. Видове нормативни юридически актове
(->) според мястото им в йерархията на нормативните актове:
- законови (конституция, закони, кодекси и пр.)
- подзаконови (НА на МС, НА на отделните министри, НА на общинските съвети);
(->) според отношението си към отделните отрасли:
- вещноправни
- облигационноправни
- гражданскоправни и т.н.
(->) според структурните деления на позитивното право:
- материални и процесуални
- частни и публични
- вътрешноправни и международноправни
(->) според наименованието им:
- конституция
- закони
- постановления
- наредби
- правилници
- инструкции
- други
(->) според съдържателността им:
- материални
- формални
(->) според формата им:
- в обща форма - закони, постановления, правилници и пр.
- в индивидуална форма - решенията на КС, решенията на ВАС (само тези, с които се преустановява действието или се отменят правни норми, но не и тълкувателните или правоприложните решения на ВАС)
"За да се възкачиш до Бога, трябва да слезеш в самия себе си." Виктор Юго
Аватар
Модератор
 
Мнения: 192

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron