91 .. Държавната принуда в правото ...

Конспекти и разработки по Обща теория на правото, съобразени с актуалното учебно съдържание.

91 .. Държавната принуда в правото ...

от Lady_Croft » Пон Сеп 24, 2007 5:24 pm

Въпрос 91:
Държавната принуда в правото. Държавна принуда и правна принуда


1. Държавната принуда в правото
Правото е основен ценностно-нормативен регилатор на обективната действителност, чието съществуване се поддържа с принудителната сила на държавата. Оттук произтича неразделната връзка на правото с държавната принуда.
Когато характеризираме спецификата на държавната принуда в правото, трябва да обърнем внимание на това, че държавната принуда е силно и сурово средство за социално въздействие. Тя почива върху организираната сила, поради което е способна да утвърди безусловното изпълняване на волята на държавата. В това си качество държавната принуда е средство за организиране на волевите стремежи на субектите с оглед подчиняването им на държавната воля.
Държавната принуда е надежден социален инструмент, който осигурява функционирането на правната система, реалността на правните уредби и тяхната общозадължителност.

2. Държавна принуда и правна принуда
Но като специфичен социален феномен правото се нуждае не изобщо от държавна принуда, а от държавна принуда, съответна на правото, обогатявана от него, т.е. правна принуда. Правната принуда е следователно държавната принуда, пречупена през призмата на правото, наситена от правото, изпълняваща в него свои специфични задачи. Равнището на правното съдържание на държавната принуда е обусловено от редица фактори, например в каква степен тя е:
(->) подчинена на общите принципи на съответната правна система
(->) единна, всеобща на територията на страната по своите основания
(->) нормативно регламентирана по съдържание, предели и условия на прилагане
(->) действа чрез механизма на правата и задълженията
(->) притежава развити процесуални форми
Колкото по-високо е равнището на правното съдържание на държавната принуда, в толкова по-голяма степен тя може да изпълнява функции на позитивен фактор на социалното развитие и в по-малка – на инструмент за произвол и своеволие на отделни индивиди и групи от високите прослойки.
В качеството си на правна принуда, в съвременното общество държавната принуда се свежда до правни ограничения, до възникване на специални задължения, които настъпват императивно за лицата като резултат от непосредственото проявяване в сферата на правото на принудителните свойства на държавната власт. От фактическа страна тя се изразява в мерки, т.е. такива юридически реални явления, образуващи съдържанието на правозащитните и други държавновластни отношения, които олицетворяват действието, реализирането на правната принуда в конкретния житейски случай.
Мерките на правната принуда могат да бъдат подразделени на 2 групи:
1) юридически санкции, т.е. държавнопринудителни мерки, които са реакция на държавата спрямо конкретно противоправно поведение
Социалното предназначение на правната принуда, изразена в санкциите, се състои главно в това, че тя е призвана да изпълнява правозащитна роля в правната система, т.е. да осигурява нормалното й функциониране, реалното осъществяване на регулативните й качества и преди всичко постигането на “ефекта на гарантиран резултат”.
Тук принудата в правото има за цел да отстранява възникващите в правната система аномалии, да я привежда в нормално състояние в случаите на неправоемрна ситуация, да въздейства върху лицата, които нарушават правовия ред. Следователно, в случая правната принуда съществува в рамките на правозащитните отношения и изразява реакцията на държавата на неправомерното поведение на участниците в обществените отношения, на пречките, които възникват в процеса на функционирането на правната система.
Юридическите санкции представляват държавновластна реакция на факта на противоправното поведение, насочена към предотвратяване на правонарушенията и друго противоправно поведение, към ликвидиране на техните последици, свързана е с въздействие върху правонарушителя, като с всичко това изразява особената правна оценка на противоправното поведение, на противоправната ситуация.
Юридическите санкции биват 2 вида:
(>>) правовъзстановителни (мерки за защита): те се свеждат до отстраняване на вредата, възникнала в резултат на неправомерното поведение, възстановяването на нарушените права, осигуряване на изпълнението на задължението
(>>) наказателни (мерки за отговорност): те се свеждат до създаване на тежести за правонарушителя – правни ограничения или специални задължения

2) държавно необходими, профилактични и превантивни мерки за правна принуда
Мерките за правна принуда могат да се прилагат и за решаване на държавни задачи, свързани с екстремни социални условия – военна обстановка, стихийни бедствия и т.н. В случаи на крайна държавна необходимост могат да се прилагат извънредни принудителни мерки – в интерес на държавната сигурност и в интерес защитата на правата на гражданите. Но принципно, по предназначението си те се различават от санкциите, проявяващи се като последици за дадено лице във връзка с неговото противоправно поведение, поради което образуват специална група мерки на правна принуда, влизащи в съдържанието на регулативните държавновластни отношения.

3. Заключение за правната принуда
В заключение можем да кажем, че правната принуда не е цел, а средство. Най-добрата държава ще бъде тази, която най-малко прилага принуждението, благодарение на рационалното си устройство и възпитанието на гражданското си общество. На някои, твърде чувствителни в своя демократизъм автори, се струва, че характерното за държавата не е принудата, а уредбата, самоорганизацията на общежитието: само за да поддържа установения ред, държавата трябва да прибягва до принудата.
Истина е, че принудата е средство, а не цел, и че тя предполага наличността на една уредба. Обаче, известна уредба има всеки съюз, а правна уредба има само държавата. Без санкцията на принуждението, правните норми биха изменили същността си.
"За да се възкачиш до Бога, трябва да слезеш в самия себе си." Виктор Юго
Аватар
Модератор
 
Мнения: 192

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта