Конспект по Наказателно право - обща част

Наказателно правоотношение и наказателна отговорност. Наказателноотговорни лица. Престъпление. Наказание. Видове престъпление. Наказателно производство. Нормативна уредба.

Разработки по НП - Обща част

Конспект по Наказателно право - обща част

от stancho_83bg » Вто Мар 25, 2008 7:42 pm

ВЪПРОСНИК ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Обща част

1.Понятие за българското наказателно право
2.Установяване и развитие на българското наказателно право
3.Функции на наказателното право
4.Източници на наказателното право
5.Видове и структура на наказателноправните норми
6.Тълкуване на наказателноправните норми
7.Действие на наказателноправните норми по време
8. Действие на наказателноправните норми по място
10.Наказателноотговорни лица
11. Вменяемост и невменяемост.
12.Малолетни и непълнолетни
13. Понятие за престъплението
14. Обект и предмет на престъплението
15. Престъплението като деяние
16. Причинна връзка между престъпното деяние и общественоопасните последици
17. Обществена опасност на престъпното деяние
18. Обстоятелства,при които деянието не е общественоопасно
19. Противоправност и наказуемост на престъпното деяние;обстоятелства, изключващи противоправността и наказуемостта
20. Вина
21. Умисъл
22. Непредпазливост
23. Изключващи вината обстоятелства
24. Състав на престъплението
25. Видове престъпления
26. Приготовление
27. Опит
28. Довършено престъпление
29. Сьучастие в престъпление
30. Извършителство и съизвършителство
31. Подбудителство и помагачество
32. Наказуемост на съучастниците
33. Множество престъпления
34. Съвкупност от престъпления
35. Рецидив
36. Понятие и обща характеристика на наказанието
37. Цели на наказанието
38.Система на наказанията по българското наказателно право
39. Смъртно наказаие
40. Лишаване от свобода и доживотен затвор
41. Накаказания без лишаване от свобода
42. Определяне на наказанието
43. Освобождавне от наказателна отговорност
44. Освобождаване от изтърпявяне на наложеното наказание
непълнолетни-чл.64, във военно време-чл.42 и за престъпления от частен характер- чл.84 ал.3 ).
45. Погасяване на наказателното преследване и на изпълнението на наложеното наказание
46. Реабилитациядоц.д-р Борис Велчев
 
Мнения: 48

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron