Страница 1 от 1

Относно наказателното право

МнениеПубликувано на: Съб Окт 06, 2007 5:39 pm
от jafiso
Здравейте, искам да ви попитам дали според вас наказателното право принадлежи към публичното право или не точно. Ето и основанията за моето питане:

1."Към публичното право се отнасят конституционното,административното право и процес, финансовото право, наказателното право, наказателният и граждански процес, международно публично право. (Павлова М.-"Граждаснко право - обща част" стр.25)

2."Наказателното право не можем да причислим безапелационно нито към публичното, нито към частното право.
Струва ми се, че наказателното право по-скоро отговаря на критерии, които го доближават повече до частното право." (Колев Т."Въведение в правото" стр.85)

Re: Относно наказателното право

МнениеПубликувано на: Нед Окт 07, 2007 10:12 am
от atanassoff
На първо място, както и сам виждаш, мненията са различни. Това произлиза от факта, че няма единен критерий за разграничение на частното от публичното право. Според мен наказателното право се отнася към ПУБЛИЧНОТО ПРАВО, поради следните причини:

1. Налице е АБСОЛЮТНО държавно регулиране. Законодателната власт предвижда изрично всяко престъпление и съответното му наказание => Нито страните, нито съдът имат свобода при определянето им.

(->) Тук е редно да кажа, че онези дела, които се водят по тъжба на пострадалия, също не са изключение. Тук законодателят е преценил, че интересът е изцяло личен - субективен, а не от обществен. Тези случаи са изрично посочени в НК.

(->) Когато съдът определя присъдата по "справедливост", това също не значи, че я определя свободно. В НК за всяко престъпление е определено минимално и максимално наказание. Облекчаващите или отегчаващите вината обстоятелства съответно намаляват или удължават срока. Но тук отново всичките тези неща са законодателно закрепени.

2. В наказателното право водещ е ПУБЛИЧНИЯТ интерес и дори не до там интересът на пострадалия, тъй като ако пострадалият е жертва на убийство, чий интерес ще защитава съда? Всички обезщетения и възмездни санкции в наказателното право имат второстепенно значение. Важното е да се предпази обществото, да се осигури неговото нормално съществуване. Това е публичният интерес.

Re: Относно наказателното право

МнениеПубликувано на: Нед Окт 07, 2007 10:20 am
от Assasiyah
Интересно дали в книгата на Т.Колев има някаква по-обстойна аргументация за отнасянето на НП към частното право. Защото и аз не виждам някакви признаци за подобно разграничение, при положение, че изобщо предназначението на Наказателния кодекс е предпазването на обществото от посегателства и на обществения интерес.

Re: Относно наказателното право

МнениеПубликувано на: Сря Окт 10, 2007 5:03 pm
от jafiso
Аз не видях някаква аргументация. Другото, което е споменато е: "Впрочем според западноевропейската правна традиция, макар и с известни уговорки, мястото на НП е в чатсното право." ("Въведение в правото" с.85)
След това са представени характерни черти и някои принципи на НП. Много съжалявам, че по времето на лекциите по ОТП не бях запознат с тази гл.т. за да му задам въпрос. (worried)

Re: Относно наказателното право

МнениеПубликувано на: Пет Окт 12, 2007 12:31 am
от Росен
По мое мнение също е несъстоятелно твърдението, че Наказателното право може да се причисли по-скоро към частноправните отрасли. Едно, че регулираната материя има твърде деликатен характер, което изисква и твърде сериозно нормиране, т.е. следва изцяло да се приложи императивният метод, който е присъщ на публичното право. Друго, наказателните дела от частен характер не дават повод да се мисли за придаване на частноправна характеристика на Наказателното право. Тук проблемите имат същия публичен аспект, какъвто по правило имат и делата от общ характер. Освен това частното право далеч не се интересува от въпросите, свързани с престъпността и превенцията срещу нейните прояви и т.н. Там нещата засягат най-вече имуществените и стоково-паричните взаимоотношения между субектите, както и немалък брой неимуществени отношения, разбира се. И накрая - за обезпечаване целите на Наказателното право са необходими значителен брой ресурси, материална база, специфични механизми на действие, административни средства и т.н., което е по възможностите и в компетенцията единствено на държавата. Следователно няма основание Наказателното право да се отнася към отраслите на частното право.

Re: Относно наказателното право

МнениеПубликувано на: Пет Юли 25, 2008 2:30 pm
от tedi4ka
atanassoff написа:На първо място, както и сам виждаш, мненията са различни. Това произлиза от факта, че няма единен критерий за разграничение на частното от публичното право. Според мен наказателното право се отнася към ПУБЛИЧНОТО ПРАВО, поради следните причини:

1. Налице е АБСОЛЮТНО държавно регулиране. Законодателната власт предвижда изрично всяко престъпление и съответното му наказание => Нито страните, нито съдът имат свобода при определянето им.

(->) Тук е редно да кажа, че онези дела, които се водят по тъжба на пострадалия, също не са изключение. Тук законодателят е преценил, че интересът е изцяло личен - субективен, а не от обществен. Тези случаи са изрично посочени в НК.

(->) Когато съдът определя присъдата по "справедливост", това също не значи, че я определя свободно. В НК за всяко престъпление е определено минимално и максимално наказание. Облекчаващите или отегчаващите вината обстоятелства съответно намаляват или удължават срока. Но тук отново всичките тези неща са законодателно закрепени.

2. В наказателното право водещ е ПУБЛИЧНИЯТ интерес и дори не до там интересът на пострадалия, тъй като ако пострадалият е жертва на убийство, чий интерес ще защитава съда? Всички обезщетения и възмездни санкции в наказателното право имат второстепенно значение. Важното е да се предпази обществото, да се осигури неговото нормално съществуване. Това е публичният интерес.

Аз мисля по абсолютно същия начин-това е все едно да се твърди,че АП е частно правен отрасъл,тъй катое възможно оспорване на индивидуален АА,т.е. налице е частен интерес?!?

Re: Относно наказателното право

МнениеПубликувано на: Пет Авг 22, 2008 10:11 am
от Astronomer
За да говорим за публични и частни правни отрасли трябва да има по-скоро критерии. А за тези критерии трябва да си изградим аргументи. Правната наука има отговор на този въпрос. Тя дава критериите за разграничение: метод и предмет на регулиране :)
При метода спор не може да има: той е властнически откъдето и да го погледнеш. Говоря принципно, а не абсолютно.
Предметът на НП е възникването на правни отношения и правни връзки които са свързани с извършването на престъпление и породените от него ОБЩ опасни последици.
Още Улпиян дава критерии: публичният и личният интерес. При НП почти винаги се засяга публичният интерес, макар и не пряко. Частният интерес се засяга пряко при всяко престъпление. Но общ опасност е налице. Докато при гражд. право къде има общ опасност? Никъде.