Казус - нужда от помощ

Субекти на международното частно право. Приложимо право в правоотношенията с международен елемент.

Казус - нужда от помощ

от DeaD_ShadoW » Нед Дек 26, 2010 10:29 pm

Имам следния казус ще може ли да ми помогнете :


КАЗУС № 1

Дружеството "Арома" АД, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията в Република България, е специализирано в производство на козметични продукти. Дружеството Ravalface, което осъществява козметични услуги, има седалище в Лисабон и поръча на "Арома" АД доставката на различни козметични продукти на обща стойност 100 000 евро. Договорът е сключен в Пловдив на 10 септември 2008 г., като доставката следва да се осъществи в мястото, където е сключен договорът и срокът на доставка е 10 октомври същата година. Плащането е следвало да стане до 7 дни след датата на доставка. „Арома" АД като продавач доставя стоката, като я предава на упълномощен представител на Купувача, но така и не последва никакво плащане. По същия неблагоприятен начин са се развили и договорните отношения, установени между „Арома” АД и Дружеството Deffigure, регистрирано в Италия, въз основа на договор сключен на 3 октомври 2008 г. в Пловдив при същите условия.
В същото време дружеството „Арома”забелязва спад в своите търговски продажби, който според неговите представители се дължи на конкурентната дейност на дружеството „Аромат”, учредено в Ню Делхи, което е създадено от бивши служители в "Арома" АД; индийското дружество използва почти същите опаковки като тези на "Арома" (формат, цвят надписи ...) и има сходно наименование, като по такъв начин създава заблуждение в потребителите.
Дружеството „Арома” АД предявява иск срещу немското и португалското дружество в Пловдивския окръжен съд на 3 януари 2009 г.


1. Компетентен ли е Пловдивският окръжен съд да разгледа спора и на какво основание?
2. При решаване на спора по същество кое е приложимото право към предявените искови претенции?
3. Тъй като дружествата-ответници разполагат с имущество съответно в Португалия и Испания, то евентуалното осъдително спрямо тях решение как би могло да се приведе в изпълнение от ищеца „Арома” АД?
4. Възможно ли е да се търси обезщетение за понесени вреди срещу дружеството „Аромат” от „Арома” АД пред български съд, като се има предвид че при провеждане на телефонен разговор с представители на дружеството „Аромат”, последните са се съгласили искът да бъде предявен пред български съд. Кое право ще приложи българският съд по отношение на тази претенция, ако българският съд е компетентен?

БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО !
Аватар
 
Мнения: 1

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта