Извадка от законите в новата българска история

Конспекти и разработки по История на българската държава и право, съобразени с актуалното учебно съдържание

Извадка от законите в новата българска история

от Lady_Croft » Чет Окт 04, 2007 2:13 pm

Законите в новата българска история


Облигационно право:
1) Закон за задълженията и договорите 1892 (->) Италиански граждански кодекс (1865), основаващ се на Френския граждански кодекс (Наполеонов кодекс)

Наследствено право:
1) Закон за наследството 1890 (->) Италианския граждански кодекс
Законопроекти: 1885, 1889

Семейно право:
1) Устави на Българската църква 1871 1883 1895 1897 (допълнение)
2) Закон за настойничеството 1890
3) Закон за припознаване на незаконородените деца, за узаконяване и осиновяване 1890
4) Закон за лицата 1907
5) Закон за юридическите лица 1933


Търговско право:
1) Търговски закон 1898 (->) Унгарски търговски закон, Унгарски закон за менителниците, Румънски търговски закон, основаващ се на Италианския търговски закон
2) Закон за морската търговия 1908


Вещно право:
1) Закон за имуществата, собствеността и сервитутите 1904 (->) романската правна система – гражданските кодекси на Италия, Франция, Испания и Германския граждански законник
2) Закон за давността 1898 (->) Италианския и Испанския граждански кодекс

Наказателно право:
1) Турски наказателен закон 1858 (->) Френския наказателен кодекс
2) Търновската конституция 1879
3) Устав за наказанията, които мировите съдии могат да прилагат II ОНС
4) Закон за допълнение на ТНЗ за престъпленията от частен характер 1884
5) Закон за добавка към чл. 58 от ТНЗ 1886
6) Закон за допълнителен отдел към ТНЗ – злодеяния и престъпления срещу безопасността на железопътните съобщения 1889
7) Закон за допълнителен отдел III (За взятката) 1894
8) Закон за престъпните деяния против особата на негово Височествео Княза 1883
9) Закон за престъпните деяния против особата на Негово Височество Княза и членовете на неговото семейство 1894
10) Българският наказателен закон 1896

Законопроекти:
1883 – юридическа комисия
французина Бастиян
1886 – прокурора в Русенския окръжен съд Александър Дякович
1888 – специална комисия обсъжда проекта
1895 – нова комисия, която изготвя окончателния проект
11) Закон за условното осъждане 1904

Законодателство по печата:
1) Турски закон за печата 1865
2) Постановление за заведвание делата по печата 1881
3) Закон за печата 1883
4) Наказателен закон за престъпленията по печата 1883
5) Закон за допълнителен отдел към ТНЗ за престъпленията по делата на печата 1884
6) Закон за печата 1887
7) Закон за допълнение на Закона за печата (“Башева добавка”) 1895


Гражданско съдопроизводство:
1) Закон за гражданското съдопроизводство 1892

Наказателно съдопроизводство:
1) Закон за углавното съдопроизводство 1897
2) Закон за съдебните заседатели 1897
3) Закон за изменение и допълнение на Закона за углавното съдопроизводство


Законодателство на местното управление и самоуправление:
1) Акт на правителството, уреждащ местното управление и самоуправление 1879
2) Проектозакон за общините на Драган Цанков 1880
3) Суспендирането на Конституцията 1881
4) Закон за общините и градското управление 1882
5) Закон за градските общини 1886
Закон за селските общини 1886


Развитие на българското частно право в началото на XX век:
1) Закон за привилегиите и ипотеките 1908 (->) Италианския граждански кодекс и Белгийския закон за привилегиите и ипотеките
2) Закон за морската търговия 1908 (->) Италианския търговски закон
3) Закон за кооперативните сдружавания 1907 (->) Унгарския Закон за кооперативните сдружавания
4) Закон за дружествата с ограничена отговорност 1906

Административно правосъдие в Царство България:
1) Закон за административното правосъдие 1912
Законопроекти:
1911 – правителството на Гешов създава специална юридическа комисия, която да създаде законопроект
2) Закон за изменение на Закона за административното правосъдие 1921
1922 - ЗАП е отменен
1934 – ЗАП е възстановен с Наредба-закон за административното правосъдие

Трудово законодателство:
1) Закон за женския и детския труд в индустриалните заведения 1905
2) Закон за инспектората по труда 1907
3) Закон за хигиената и безапосността на труда 1917
4) Наредба-закон за трудовия договор 1936
Наредба-закон за колективния трудов договор и уреждането на трудовите спорове 1936


Аграрна реформа на БЗНС:
1) Закон за увеличаване размера на държавните земи 1920
+ Правилник за приложението на Закона за увеличаване размера на държавните земи
2) Закон за трудовата поземлена собственост 1921
3) Закон за търговията със зърнени храни и произведенията от тях 1921

Отменя се септември 1921.

Трудова повинност на БЗНС:
1) Закон за трудовата повинност 1920

Съдебна реформа на БЗНС:
1) Изменения в Закона за устройство на съдилищата 1922
2) Изменение и допълнение на Закона за гражданското съдопроизводство
3) Промени в Закона за углавното съдопроизводство
4) Закон за изменение и допълнение на съдопроизводството по углавни дела, които са подсъдни на мировите съдии
5) Закон за подвижните мирови съдии
6) Закон за селско-общинските съдилища 1922


Църковна реформа на БЗНС:
Законопроект за изменение и допълнение на Екзархийския Устав 1921
1) Закон за изменение и допълнение на Екзархийския Устав от 1871 1921
2) Правилник за избиране представители за църковно-народния събор
3) Проект за нов ЕУ февруари 1922
1937 – Кьосеиванов – Наредба-закон за ЕУ


Промени в механизма на българската държава след преврата на 19 май 1934:
I) ликвидиране на парламентаризма и партийно-политическия плурализъм
1) Наредба-закон за броя на депутатите – 160 депутата
2) Наредба-закон за разтуряне на партийно-политическите организации
3) Наредба-закон за ликвидиране имуществата на разтурените партийно-политически организации
4) Наредба-закон за отнемане в полза на държавата имотите на нелегалните организации

II) засилване на централизацията на държавата и налагане на изпълнителната власт над законодателната
III) деформиране на местното управление и самоуправление
1) Наредба-закон за столичната община
2) Наредба-закон за градските общини
3) Наредба-закон за селските общини


1) Наредба-закон за печата
2) Наредба-закон за временен надзор върху печата


Антиеврейско законодателство:
1) Закон за защита на нацията 23 януари 1941
2) Закон за изплащане на непокритите имоти на лицата от еврейски произход 1941
3) Закон за облагане на еврейското население с еднократен данък
4) Постановление на МС за отбиването трудовата повинност, жълтите звезди и забраната за коли, радиа и телефони
5) Наредба за поданството в освободените земи
6) Закон за възлагане на МС да вземе всички мерки за уреждане на еврейския въпрос
7) Комисарство по еврейските въпроси 1942


Ликвидиране на последиците от антиеврейското законодателство:
1) Наредба за изменение и допълнение на ЗЗН 1944 (Иван Багрянов)
2) Наредба-закон за отмяна на ограниченията за лицата от небългарски произход
Наредба-закон за уреждане на имуществените последици от отмяната на противоеврейските закони

И двете са издадени от правителството на Кимон Георгиев след 9 септември 1944.


(#) Забележка: Извадката съдържа законите, застъпени в учебното съдържание.
Аватар
Модератор
 
Мнения: 192

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта