36 .. Същност, източници и класификация на облигациите

Конспекти и разработки по Римско частно право, съобразени с актуалното учебно съдържание

36 .. Същност, източници и класификация на облигациите

от Assasiyah » Нед Авг 19, 2007 1:33 pm

Въпрос 36:
Същност, източници и класификация на облигациите по римското право
1) Същност на облигационното отношение
Институциите на Юстиниан: "Облигацията е правна връзка, чрез която сме обвързани по необходимост да извършим нещо според правото на нашата държава."

Паулус: "Същността на облигацията не се състои в това да направи наша някоя вещ или наш някой сервитут, но в това да обвърже другиго към нас да даде, да направи или да престира нещо."

(idea) Римската облигация е санкционирано от правото отношение, по силата на което едната страна - длъжникът - трябва да извърши по отношение на другата страна - кредитора - определена престация*.

Облигационно отношение съществувало винаги между две страни - длъжник и кредитор. Обвързаността на длъжника била в определена насока, за определено време (ако няма такова, длъжникът можел да се откаже от облигацията). Кредоторът можел да иска изпълнение на задължението.

Предмет на облигациите е известно действие или бездействие на длъжника.

2) Източници
- Контракти
Съглашение, което поражда облигационна връзка, признато от цивилното право и скрепено с иск.

- Деликти
Неправомерни деяния, които нарушавали интересите на частните лица. Преследването им било предоставено на потърпевшите и се извършвало по реда на гражданската процедура.

3) Клафисикация
В Юстиниановата кодификация облигациите били договорни, деликтни, подобни на договорните (нямало съгласие на двете страни, но и няма деликт) и подобни на деликтните (няколко случая на отговорност, предвидени в преторския едикт: отговорността на този, от чийто прозорец било изхвърлено нещо; тази на лицето, на сградата на което била поставена някаква вещ, която застрашавала да падне и да причини вреди; тази на съдията, по вина на когото едната от страните изгубила процеса) - ex contractu, ex delicto, quasi ex contractu, quasi ex delicto.
_______
* престация - действие или бездействие
Изображение
Аватар
 
Мнения: 531

Re: 36 .. Същност, източници и класификация на облигациите

от aahz » Нед Май 04, 2008 1:46 pm

Мисля, че към класификацията на източниците трябва да се допълни следното:
Според систеемата на правото, която ги регулира облигационните отношения биват:
-по цивилното право/най-стари контракти, деликти/
-по преторското право/регулирани са по-развити отношения, пактове, квазиделикти и квазидоговори/
-по императорското право/императорски пактове/
-по естественото право/отношения вътре в семейството, pactum de non petendo - договаряне дължимото да не се търси по съдебен ред/
Възможно е субектите - кредитор и/или длъжник - да бъдат индивидуално определени.
С оглед на дължимата престация източниците се класифицират първо според това как е определена тя:
-индивидуално и родово определени престации
-освен това е възможно престацията да е проста, алтернативна/две или повече действия, изпълнението на което и да е от тях ликвидира задължението/ или факултативна/отново повече от едно възможно действие, но всяко следващо е приемливо като издължаване, само ако предишното е невъзможно/
С оглед възможността престацията да се изпълни на части:
-неделими и делими/напр. броими или прости сборове от вещи/
Всяка престация става делима при конвертирането й в пари.
Модератор
 
Мнения: 81


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта