09 .. Държавата като властно организирана общност

Конспекти и разработки по Общо учение за държавата, съобразени с актуалното учебно съдържание.

09 .. Държавата като властно организирана общност

от Lady_Croft » Сря Сеп 19, 2007 1:37 pm

Въпрос 9:
Държавата като властно организирана общност


1. Обща характеристика на властта изобщо и на социалната власт
Държавата е властно организирано човешко обединение.
Властта е специфичен регулатор на обществените отношения. Всяка устойчива човешка общност съществува като организирано цяло от координационно и субординационни връзки. Властта е необходимо условие и средство за организиране на обществения живот, за функциониране на обществото.
Социалната власт е присъща на всяко трайно човешко обединение.

2. Видове власт в зависимост от характера на човешката общност, в която се проявява
(->) корпоративна (например властта в семейството, властта в обществените организации – синдикат, партия и т.н.)
(->) всеобхватна (присъща е на организираната етносоциална общност като цяло – родова власт, властта във фратрията, държавната власт)

3. Теории за същността на властта
(->) действие (Мишел Фуко) – в този план властта се обяснява като управление; съотнесено към държавната власт, това е държавното управление
В действителност обаче властта не е тъждествена с управлението. То самото предполага съществуването на определена власт. Властта е необходимо условие за всяко управление. Властта като условие се отнася към управлението като резултат. Управлението е действие по реализирането на властта.
(->) сила – поддръжниците на това становище извеждат същността на властта чрез едно особено обществено отношение – властоотношение. Съдържанието на властоотношението включва осъществяването на подчинено поведение от подвластния. Той изпълнява разпорежданията на властващия, защото те са гарантирани с принуда.
Властта обаче не е тъждествена и със силата. Не всяка власт е принудителна – например властта в семейството, в обществените организации и др.
(->) воля (естественоправата и органичната теории)
- според естественоправната теория държавната власт е общата воля, която обединените в държава индивиди формират; тя не е сбор от техните индивидуални воли, а е нещо отделно и самостоятелно
- според органичната теория държавата има своя воля, която не притежава психо-физическите качества на човешката воля; тази особена самостоятелна държавна воля е държавната власт
Властта не е и воля. Тя почива върху определена воля, но сама по себе си не е воля. Чрез волеизявленията на държавните органи се реализира държавната власт, но самото волеизявление не е власт, то е “носител” на власт.

Освен посочените 3 становища, съществуват и други, които комбинират изложените концепции.

4. Определение за власт
Властта е призната и гарантирана възможност за свободно, независимо вземане на решение, възможност за автономно волеизявление. По своята същност властта е висша форма на свободата.

5. Видове власт в държавата
(->) материална - власт върху вещи
(->) социална - власт върху индивидите и техните общности (държавната власт е социална власт)

6. Характеристики на държавната власт
(->) самостоятелност – държавната власт е първична; тя не е прехвърлена някъде отвън, тя е самопроизводна и затова е независима от всяка друга власт в държавата
(->) върховност – в границите на държавата не може да съществува друга власт, която да стой над държавната
(->) неотчуждаемост – държавната власт не може да бъде прехвърляна на друга държава или на друг субект, който да я осъществява – това би означавало самата държава да се ликвидира като самостоятелна организация

7. Характеристики на властта, произтичащи от факта, че тя не е пряко упражнявана от народа
(->) принудителен характер – изпълнението на властническите актове се осигурява по принудителен начин; неизпълнението им води до санкция
(->) юридически израз – властта е свобода да се приемат и налагат задължителни решения чрез правото
(->) политически характер – в процеса на формиране на държавата се отделя една група от общността, която започва да се занимава само с управление, участието в управлението се затваря само за определена част от колектива; това позволява на управляващата група да използва властта, за да постигне свои собствени частни интереси наред с постигането на общностните цели; този “частен” характер на обществената власт в държавата я определя като политическа власт

8. Властови ред
Властовият ред е признак, който характеризира етносоциалната общност след установяването на държавната власт.
Властта орагнизира общността в държава, но не е тъждествена на властовата организация на държавата. Властта е средство, инструмент за въздействие, а властовият ред е фактическият резултат от това въздействие.
Разграничението между власт и властови ред позволява да се избегне установеното двойнствено значение на властта:
- власт – регулатор
- власт-орагнизация (властови ред).
"За да се възкачиш до Бога, трябва да слезеш в самия себе си." Виктор Юго
Аватар
Модератор
 
Мнения: 192

Re: 09 .. Държавата като властно организирана общност

от Сенки и прах » Съб Яну 03, 2009 1:32 pm

Не разбирам много добре определението в учебника и реших да погледна тук.Но тук то е цитирано от учебника.

"Властта е призната и гарантирана възможност за свободно, независимо вземане на решение, възможност за автономно волеизявление. По своята същност властта е висша форма на свободата."


Властта не е управление защото за да има управление трябва да съществува власт.Управлението е резултат от властта.Тази логика не може ли да се приложи и за свободата?
Този който има власт има и възможност да избира(има свобода).Ако няма власт то няма и свобода.

ПС:Още съм доста в началото на учебника и вярвам че ако продължавам да чета ще ми се разкрие отговорът.Може би не в този учебник,а в друг.Все пак ми се иска да чуя какво мислят другите по въпроса.
 
Мнения: 14

Re: 09 .. Държавата като властно организирана общност

от DirtyVersion » Съб Фев 07, 2009 6:39 pm

"Властта е призната и гарантирана възможност за свободно, независимо вземане на решение, възможност за автономно волеизявление. По своята същност властта е висша форма на свободата." (!) (wait) Под власт тук трябва да се разбира държавна власт, а не личностна => под свобода би трябвало да се разбира държавна свобода или казано по друг начин свобода чрез държавата. Държавната влат е социална власт и има няколко същностни харатеристики,който трябва да бъдат разгледани(предполагам си ги прочел/а в учебника).

П.С. Накратко власта е виша форма на свобода,понеже чрез власта, чисто теоритично, трябва да се постигне,наложи(създаде) свободата. (thinking)
Аватар
 
Мнения: 17

Re: 09 .. Държавата като властно организирана общност

от Сенки и прах » Пон Фев 09, 2009 10:32 pm

DirtyVersion написа:"Властта е призната и гарантирана възможност за свободно, независимо вземане на решение, възможност за автономно волеизявление. По своята същност властта е висша форма на свободата." (!) (wait) Под власт тук трябва да се разбира държавна власт, а не личностна => под свобода би трябвало да се разбира държавна свобода или казано по друг начин свобода чрез държавата. Държавната влат е социална власт и има няколко същностни харатеристики,който трябва да бъдат разгледани(предполагам си ги прочел/а в учебника).

П.С. Накратко власта е виша форма на свобода,понеже чрез власта, чисто теоритично, трябва да се постигне,наложи(създаде) свободата. (thinking)
Хм...
Прочетох пак урока от учебника.
Разяснението ти за това ,че под власт се има предвид държавна власт много ми помогна!Благодаря!Явно съм пропускал несъзнателно думата "социална" и съм си мислел за "личностна" власт.
Да видим дали съм разбрал правилно:
Държавната власт е висша форма на свобода защото е неограничена,неотчуждаема и върховна.Тя е и независима.Следователно този,който притежава държавната власт(физическо лице,колективен орган или няколко органа) има призната и гарантирана възможност за свободно волеизявление,което е общозадължително за всички в границите на държавата.Волята му може да се наложи и чрез принуда,защото се предполага,че цели разрешаването на "общите задачи"(чрез реализирането на държавната власт се осъществява управлението).
 
Мнения: 14

Re: 09 .. Държавата като властно организирана общност

от DirtyVersion » Чет Фев 12, 2009 5:24 pm

Държавната власт е висша форма на свобода защото е неограничена,неотчуждаема и върховна.Тя е и независима.Следователно този,който притежава държавната власт(физическо лице,колективен орган или няколко органа) има призната и гарантирана възможност за свободно волеизявление,което е общозадължително за всички в границите на държавата.Волята му може да се наложи и чрез принуда,защото се предполага,че цели разрешаването на "общите задачи"(чрез реализирането на държавната власт се осъществява управлението).
(thinking)
(drunk) (wait) (^) Същностните характеристики на държавната власт сами по себе си не я превръщат в изразител на свободата. Когато държавната власт се изгражда чрез общата воля и благодарение на отдаването на суверенитет(той е "притежание" на народа) става въпрос за свобода.Когато мнозинството изграждат държавната власт, тя се създава с идеята, че щом бъде създадена то на нея трябва да се подчиняват всички, в противен случай няма смисъл от нейното съществуване.
(^) Свободата трябва да бъде разглеждана в нейния най-широк смисъл,а не само като сободно волеизявление.
(^) Относно волята мисля че е така(аз вече свърших с изпита и в момента ме занимават доста по-екзистенциални въпроси от типа на "Колко пъти мога да се напия за един ден?" и "Възможно ли е да се напиеш за втори път ако не си изтрезнявал вобще?" (rofl) )
Спирам да пиша... (surprised) (lipssealed)
Аватар
 
Мнения: 17


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта