32 .. Нива на съществуване на държавата

Конспекти и разработки по Общо учение за държавата, съобразени с актуалното учебно съдържание.

32 .. Нива на съществуване на държавата

от Lady_Croft » Пет Сеп 21, 2007 8:40 pm

Въпрос 32:
Нива на съществуване на държавата.
Общо и особено в проявлението1. Трите нива на съществуване на държавата
Държавата е социално явление. На всяка социална общност са присъщи няколко нива на съществуване. Тези нива са три: субстанционално, атрибутивно и институционално.
(->) субстанционално ниво
Субстанционалното ниво на социалната общност, нейната субстанция са хората. На това ниво тя съществува като съвкупност от взаимообвързани и взаимодействащи си индивиди, членове на едно цяло.
(->) атрибутивно ниво
Атрибутивното ниво, атрибута на обществената материя са междуличностните и междугруповите отношения, породени в резултат от взаимодействията на хората. На това ниво социалната общност представлява система от обществени отношения и връзки между нейните членове.
(->) институционално ниво
Институционалното ниво на социалната общност, нейните институции са система от органи и механизми, които опосредстват и насочват социалната дейност на индивидите. На институционално ниво социалната общност съществува чрез своите институции.

2. Възникване и развитие на идеята за трите нива на държавата
Идеята, че държавата се проявява едновременно в различни нива е формулирана за първи път от руския теоретик на държавата Мамут. Той пръв изследва проявленията на държавата като субстанция, атрибут и институция.
Тази концепция показва ограничения, догматизиран характер на схващането, което свежда всички аспекти на държавата до нейното проявление като институция. Тя дълго време не намира последователи и остава неразбрана. Като обяснителен модел е приложена цялостно първо в изследването на проф. Лъчезар Дачев “Общо учение за държавата”. В последните години теорията намира нови последователи.

3. Общо и особено в проявлението на държавата
Тези три нива на съществуване са присъщи на всяка социална общност. Държавата е вид социална общност и като такава се характеризира с родови и видови белези спрямо другите социални общности, носи общото и особеното в своето проявление. Общото, присъщо на държавата, произтича от нейната социална същност. Особеното, което я отличава от другите социални организации, е нейната властова и правна организираност. Ето защо характеристиката на проявлението на държавата в трите нива се извежда от нейните общи и особени белези.

4. Теорията на Йелинек – допълнителен научен подход
Като допълнителен научен подход при разглеждането на проявленията на държавата се използва концепцията на Георг Йелинек, че съвременната държава е колективен правен субект, т.е. вид корпорация, сдружение. Това юридическо обяснение на държавата обаче същевременно не изключва нейната социална същност, защото правосубектността е качество на субекта, а не е самият субект.
"За да се възкачиш до Бога, трябва да слезеш в самия себе си." Виктор Юго
Аватар
Модератор
 
Мнения: 192

Re: 32 .. Нива на съществуване на държавата

от Nicht » Сря Фев 04, 2009 6:09 pm

Допълнение от лекцията на Дачев за нивата:
1.субстанционално
2.атрибутивно
3.институционално
4.функционално - Всякас организация е едно действащо цяло, осъществява мисии, стреми се към цели, изпълнява задачи. Дейност - в определени функции
5.управленско - разглежда се и с оглед на осъществяване функциите на организацията. Управлението е действителният атрибут на организацията (държава), управлението е производно на функциите в държавните политики.
Аватар
 
Мнения: 6


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта