33 .. Държавата на субстанционално ниво

Конспекти и разработки по Общо учение за държавата, съобразени с актуалното учебно съдържание.

33 .. Държавата на субстанционално ниво

от Lady_Croft » Пет Сеп 21, 2007 8:48 pm

Въпрос 33:
Държавата на субстанционално ниво.
Население и народ, територия, граници, промяна на територията1. Държавата на субстанционално ниво
Държавата на субстанционално ниво се проявява като население в границите на определена територия. Това е общото, което я характеризира. То включва 2 елемента: население и територия. Двете части са взаимообвързани, съществуват в единство. Не може да има държава с население, а без територия, както и обратното. Двата елемента трябва да присъстват комулативно.

2. Население и народ
(->) съотношение между население и народ
Според теорията на Йелинек за конституивните елементи на държавата, нейната субстанция включва територия и народ. Според съвременните теории субстанцията на съвременната държава е нейното население.
От тази позиция са възможни няколко варианта на съотношение между народа и населението. Първият (идеален) вариант е в населението да се включва изцяло етническата общност (народа, нацията). Този вариант практически не съществува.
Вторият вариант е част от народа да е включен като население на друга или на други, обикновено съседни държави.
Третият вариант е населението да включва представители (малцинствени групи) на други етноси.
Четвъртият вариант е едновременно комбиниране между втория и третия. Той е най-масовия. Това е типичното състояние на съвременната държава.

(->) малцинствата
Етническата разнородност на населението се отчита в съвременния свят чрез признаване на националното малцинство и установените му с международноправни актове права.
Водещ елемент на съвременните европейски ценности е нравственият императив. Всеки човек трябва да се възприема като равностойна ценност, независимо от своя етнос.
В населението се включват гражданите на държавата без значение от етническата им принадлежност.

(->) местоживеене
Населението включва всички граждани на държавата, които имат местоживеене в страната.
Местоживеенето е специфично правно понятие. То изразява териториалната връзка на човека с държавната територия, със страната.
Местоживеенето на човека днес е заключено между 4 възможности:
(>>) първите 2 са изключения – човек да живее в Космоса или да живее физически на земята, но на територия, която е ничия – някъде в океана или на Южния полюс
(>>) вторите 2 възможности са човек да живее на територията на държавата, чийто гражданин е, или на територията на друга държава
В юридически смисъл човек живее като гражданин на държавата или като негражданин (чужденец). От тази гледна точка лицата с местоживеене в страната или “живеят” (това са гражданите) или “пребивават” (това са чужденците). Първите имат и упражняват политически права, вторите нямат тези права. Гражданинът живее в своята държава, а пребивава в чужбина.

3. Територия
(->) обща характеристика и примери
Територията на държавата е тази част от земното кълбо, върху която живее нейното население. Територията характеризира държавата в географски аспект, което се изразява чрез термина “страна”, за разлика от социално-политическия аспект, при който се употребява термина “държава”.
В исторически план територията е оказвала съществено влияние върху процеса на възникване и развитие на държавата.
Днес на планетата Земя съществуват около 190 държави. Наред с крупните по територия и население държави като САЩ, Русия, канада, Китай, Индия и други, съществуват и миниатюрни държави като Люксембург, Малта, Ватикана и др.

4. Граници
Територията на всяка държава се ограничава от нейните граници. Съществуват 3 вида граници - сухоземни, морски и въздушни.
(->) сухоземни граници
Сухоземните граници, включително и границите по реки и езера, се определят чрез споразумение между съседните държави. За определящ границата фактор се приемат характерни особености на релефа. При неплавателни погранични реки границата се определя по средата, а при плавателни – по талвега (най-дълбоката част), освен ако не се уговори друго.
(->) морски граници
Морските граници се определят от всяка крайбрежна държава, като се отчитат нормите на международното морско право. Според българското законодателство границата по Черно море е на разстояние 12 морски мили от брега.
(->) въздушни граници
Въздушните граници се определят по вертикална линия като проекция на сухоземните и морските граници във височина. Височинният предел на въздушната територия стига до прехода на земното пространство в космическо. Това са 100-110 км. над морското равнище.

5. Промяна на територията
(->) видове промяна на територията
(>>) с оглед на резултата: може да се стигне до увеличаване, намаляване или разменяне на територия
(>>) с оглед на местоположението, промяната може да обхваща граничеща или неграничеща територия (острови, задморски територии, ничии земи и пр.)
(>>) с оглед на способите, промяната може да се осъществи в резултат на: цесия, окупация, давностно владение, приращение, военни действия, сделки
(#) цесия: замяна на част от територията на една държава с част от територията на друга държава. Тя се извършва на компенсаторна основа или чрез международен договор.
(#) окупация: завладяване и присъединяване на територия, която е ничия, която не включена в границите на никоя съществуваща държава
(#) придобивна давност: завладяване и присъединяване на чужда територия, когато държавата-суверен продължително време не прави възражения
(#) приращение: увеличаване на територията чрез включване на нови териториални части в резултат на естествени процеси. Така, в резултат на утаяването на наноси по река Дунав за последните 100 години са се формирали няколко десетки нови острова, около 30 от които следва да се включат като нова част в територията на българската държава.
(#) военни действия: когато са насочени срещу държава-агресор могат да бъдат основание за компенсиране с части от територията на агресора
(#) сделки между държави: например продаване на територия

(->) промяна на територията според българската Конституция
Конституцията на Република България от 1991 също предвижда възможността за териториална промяна. Визирани са 2 хипотези – корекции на границите и промяна на територията.
(>>) корекция на границите означава да се извърши цесия между България и граничеща държава при необходимост и в духа на взаимната изгода
(>>) промяната на територията има предвид включване на нови земи под териториалното върховенство на българската държава
"За да се възкачиш до Бога, трябва да слезеш в самия себе си." Виктор Юго
Аватар
Модератор
 
Мнения: 192

Re: 33 .. Държавата на субстанционално ниво

от fiameta » Чет Яну 22, 2009 2:55 pm

окупация-разполагане на военни части на чужда държавна територия и въвеждането чрез тях на извънреден военен режим.В най-ново време-в духа на хуманитарната интервенция има умиротворителен характер.
 
Мнения: 5


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта