7. Права на добросъвестния и на обикновения подобрител

Разработки по Вещно право, съобразени с актуалното учебно съдържание.

7. Права на добросъвестния и на обикновения подобрител

от Nelly » Пет Авг 10, 2007 8:59 pm

Права на добросъвестния и на обикновения подобрител

В законодателството не съществува легална дефиниция за подобрение. Съдебната практика е приела, че подобрението представлява създаване на такова състояние на имота, което увеличава неговата ползвателна стойност. Освен това практиката изисква състоянието да е направено законно и неговото отделяне от имота да застрашава имота или състоянието със значително увреждане. Пример за подобрение е изграждането на една постройка (Постановление на пленума на Върховния съд № 6 от 1974 г.).

Освен разноските за подобренията практиката обособява още две групи: а) необходими разноски – средства, които се влагат за запазване на самата вещ; приема се, че те не увеличават стойността й; б) луксозни разноски – средства, с чието влагане се увеличава абсолютната стойност на вещта. Разграничението между тях и подобренията е сравнително трудно и до голяма степен се определя от конкретната обстановка (например PVC дограма).

Освен направените разноски законът третира в различна степен и плодовете, които дава вещта. Те са естествени и граждански. По отношение на тях законът не съдържа еднакво правило за петте категории добросъвестен подобрител. В една група са поставени добросъвестният владелец и този по предварителен договор, а в друга – останалите. Първите двама могат да придобиват плодовете от вещта до предявяване на иск за връщането й. Това придобиване е първично, тъй като липсва праводаване и следва да се отграничава от придобиването на плодове от страна на ползвателя.

По отношение на необходимите разноски и подобренията всички добросъвестни подобрители са в една група. Те имат право на необходимите разноски, които са направили за запазването на имота. По отношение на подобренията те имат право да искат сумата, с която се е увеличила стойността на имота в следствие на направените подобрения. Това увеличение се определя към деня на постановяване на съдебното решение. В този смисъл ако в имота са инвестирани 20 000 лв., но в следствие на тези инвестиции стойността му се е увеличила с 30 000 лв., добросъвестният подобрител има право на втората сума. Обикновено добросъвестният подобрител реализира претенцията си чрез възражение при заведен срещу него иск по чл. 108 ЗС. Практиката реши, че той може да реализира претенцията си и с насрещен иск (р. 406/80 I г. о. ВС). За реализация на своите права добросъвестният подобрител има право на едно изключително ефикасно средство – правото на задържане. По силата на това дилаторно възражение добросъвестният подобрител ще задържи имота, докато му бъде изплатена присъдената сума за направени подобрения. Правото на задържане се упражнява най-често срещу собственика на имота, който е ищец в ревандикационното производство. То обаче може да се упражни и срещу недобросъвестен купувач, придобил имота след завеждане на иска (ТР 48/61 ОСГК ВКС).

На фона на значителните правомощия на добросъвестния подобрител обикновеният е поставен в изключително трудно положение. Законодателят въвежда рестриктивни мерки с аргумента, че никой няма право без основание да интервенира в чужд имот. Ето защо обикновеният вляделец дължи на собственика добивите, които е получил. По силата на фикционната норма той дължи и добивите, които е могъл да получи. Той трябва да обезщети собственика и за ползите, от които го е лишил. Срещу тези задължения той има право да претендира само за разноските, които е направил, за да получи съответните добиви. Друго негово право е да получи необходимите разноски, направени за вещта. Законодателят счита, че тези разноски биха били направени и от самия собственик. По отношение на направените подобрения в имота недобросъвестният подобрител има право на по-малката сума измежду тази, инвестирана в имота, и увеличената стойност. Следователно законът свежда обезщетението само до недопускане на неоснователно обогатяване.
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта